Geriatrikavdelning Gävle

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Geriatrikavdelning Gävle

Geriatrikavdelning arbetar med geriatrisk vård – vård av äldre. Fokus ligger på rehab och att vara med patienten hela vägen från inskrivning till utskrivning. Från och med maj 2018 ingår en sjuksköterska i det geriatriska teamet på akuten. I de fall äldre patienter behöver inläggning blir vårdplatsen på den avdelning som hens sjukdom/skada sorterar under (till exempel hjärtavdelning eller ortopeden).

I verksamheten arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vi har ett situationsorienterat arbetssätt vilket innebär en helhetsvård för de äldre multisjuka. Att vara multisjuk innebär att det ibland kan vara svårt att avgöra vilken sjukdom som ger upphov till en persons besvär. De olika sjukdomarna påverkar också varandra.

Behandlingen utgår från individens behov. Träning sker bland annat i vardagliga situationer och syftar till att patienten ska bli så självständig som möjligt. Vi strävar efter ett nära samarbete med patient, anhörig och andra vårdgivare.

Information till patienter

Remisskrav

Din läkare kan skicka en remiss till oss. Du kan också själv skicka en så kallad egen vårdbegäran. En egen vårdbegäran bedöms på samma sätt av vårdmottagningen som om den vore en remiss från läkare. Men det är viktigt att komma ihåg att en egen vårdbegäran inte betyder att du verkligen har rätt att få specialistvård. Som vårdsökande kan du då istället bli hänvisad till din hälsocentral eller till egenvård. Egen vårdbegäran kan inte göras till alla verksamheter.

Information till besökare

Besöksregler

På grund av allergirisken, ta inte med blommor vid ditt besök.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.