Geriatrikavdelning 3 Örnsköldsvik

Öppettider

| Mån-Sön 13:00 – 19:00

Tjänster

Saknas

Geriatrikavdelning 3 Örnsköldsvik

Avdelningen är specialiserad på stroke (slaganfall och sjukdomar i hjärnans kärl). På avdelningen vårdas patienter med stroke och fysiska bortfallssymtom (i t ex ansikte eller arm) och som är under utredning, och patienter med kramper. Vi vårdar även internmedicinska patienter. Vi tar emot patienter dygnet runt och de flesta kommer till oss via akutmottagningen. Patienterna får akutbehandling, utredning, övervakning och rehabilitering på avdelningen.Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter i team. Vid behov får patienten även träffa logoped, kurator, psykolog eller dietist. Alla yrkeskategorier arbetar mot gemensamma mål och planerar tillsammans för den fortsatt vård och rehabilitering.

Vi har delat in avdelningen i två delar, akutdelen som har sex vårdplatser och rehabiliteringsdelen med sex vårdplatser. En del patienter övervakar vi med telemetri när de kommer in till avdelningen. (Kontinuerlig övervakning av patienters hjärtverksamhet. Elektroder för att mäta EKG kopplas in mot ett övervakningssystem där personalen kan följa förändringar över tid och där systemet kan larma om det sker förändringar i hjärtrytmen.).Till avdelningen hör också en strokesköterska som arbetar med kvalitets- och verksamhetsutveckling.Två till tre veckor efter utskrivning erbjuder vi återbesök till vår geriatriska mottagning för att träffa sjuksköterska eller läkare. Genom livsstilssamtal följer vi upp de riskfaktorer som kan finnas för stroke, vi ger råd, stöd information om för vad man bör undvika eller jobba mer med.Avdelning 3 i Ö-vik ingår i Länsverksamhet geriatrik, neurologi och rehabilitering.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 13:00 – 19:00

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.