Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin Borlänge Falun Säter, Falu lasarett

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin Borlänge Falun Säter, Falu lasarett

Kliniken omfattar geriatrik och rehabliliteringsmedicin i sluten- och öppen vårdform. Kliniken har verksamhet både i Falun, Borlänge och Säter.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.