Geriatrik och Rehabilitering Öppenvård Borlänge

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Geriatrik och Rehabilitering Öppenvård Borlänge

På vår geriatriska rehabiliteringsmottagning finns dagrehabilitering, hemrehabilitering, minnesmottagning och strokeuppföljningsteam.

Till dagrehabiliteringen kommer personer med neurologiska sjukdomar för bedömning/utredning och/eller behandling av ett team. Vi har även gruppverksamhet för personer med diagnos Parkinsons sjukdom, MS och stroke.

Hemrehabiliteringen tränar patienterna i hemmet, främst de med ortopediska diagnoser samt strokepatienter.

Minnesmottagningen utreder personer boende i Borlänge, Gagnef och Säters kommuner med minnesrelaterade tillstånd och misstänkta demenssjukdomar.

Du är välkommen att ringa direkt för att fråga och få råd.

Information till patienter

Beroende på orsak till vårdbesök kan vissa förhållningsregler och förberedelser gälla, läs därför noggrant igenom vad som står i kallelsen.

Information till besökare

Besöksregler

Doftfritt. Parfym, rakvatten och andra starka dofter kan vara besvärligt för en del. Undvik därför detta när du besöker oss. Du får endast röka på anvisade platser. Mobiltelefon får endast användas i blå zoner, vid osäkerhet fråga personalen.

All personal har tystnadsplikt.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.