Genetik

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Genetik

Klinisk genetik erbjuder genetisk vägledning, det vill säga ger information till patienter och familjer med ärftliga sjukdomar.

Vi arbetar som konsulter till olika avdelningar vid Norrlands universitetssjukhus och mot sjukhusen i regionen.

Vid mottagningen arbetar läkare i klinisk genetik och genetisk vägledare. Vi samarbetar med mottagningen för familjär cancer som utreder ärftliga cancersjukdomar.

Information till patienter

Av- och ombokning av tid görs via sekreterare på telefon 090-785 28 00.

Remisskrav

Du måste först vända dig till din distriktsläkare (eller annan läkare) som i sin tur skickar remiss till oss.

Den som remitteras till klinisk genetik kallas för mottagningsbesök inom tre månader. Akuta fall omhändertas inom en vecka.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.