Gastroteam

Öppettider

| Mån-Fre 09:30 – 10:30

Tjänster

Saknas

Gastroteam

Hos oss utreds och behandlas patienter med sjukdomar relaterade till mag-tarmkanalen och levern. Exempel på diagnoser är inflammatoriska tarmsjukdomar som ulcerös colit eller crohns sjukdom, tarmfunktionsrubbningar och olika leversjukdomar.

Gastroteamet har även egen dietist.

Information till patienter

Om du ringer utanför telefontid tas samtalet emot av en röstbrevlåda där ni kan lämna meddelande.

Sjuksköterskan ringer upp under dagen eller senast dagen därpå (gäller måndag-fredag).

Remisskrav

Remiss krävs från annan vårdgivare eller via Egen vårdbegäran. Mer information finns under länken Remiss och Egen vårdbegäran.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.