Fysioterapin lasarettsrehab Ljungby

Öppettider

| Mån-Fre 11:00 – 12:00

Tjänster

Fysioterapin lasarettsrehab Ljungby

Till fysioterapin vid lasaretten vänder du dig om du behandlas för din sjukdom eller skada av läkare på lasaretten. Fysioterapi ökar effekten av andra behandlingar och ger minskad vårdtid. Vid sjukdomar som leder till successiv försämring hjälper fysioterapeuten till att bevara och utnyttja den förmåga som finns.

Fysioterapeuter finns även på din vårdcentral och för barn på Barn- och ungdomskliniken.

När du är på vårdavdelning på lasaretten kontaktar avdelningen vid behov fysioterapeut t ex för att komplettera den medicinska utredningen och behandlingen, påskynda tillfrisknandet genom att på olika sätt träna tillsammans med dig, planera inför utskrivning och hemgång eller för att du har behov av gånghjälpmedel.

I Växjö finns också en sexolog för dig som har behov av råd och vägledning i samband med cancerrehabilitering. Du kan komma i kontakt med sexologen genom din kontaktsjuksköterska.

Verksamhetschef Ingrid Karlsson, tfn vxl 0470 58 80 00.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.