Fysioterapimottagningen vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00 enligt bokad tid

Tjänster

Fysioterapimottagningen vid Akademiska sjukhuset, Uppsala

Vi som arbetar här är legitimerade fysioterapeuter/sjukgymnaster, samt fysioterapiassistenter, och vi träffar patienter både på avdelningar och mottagningar inom olika verksamheter på sjukhuset. Fysioterapeuter kan ge ett bra och ibland avgörande stöd för dig som behöver träna rörelsefunktion som påverkats av sjukdom eller skada.

Vem är fysioterapimottagningen till för?

Vår verksamhet är till för dig som har en pågående patientkontakt vid Akademiska sjukhuset.

Bor du i annat län finns det vid ett fåtal diagnoser möjlighet att besöka oss genom en s.k. specialistvårds- eller valfrihetsremiss från läkaren på din hemort.

Exempel på vad fysioterapimottagningen kan hjälpa dig med?

Bedömning av motorik och förmåga till fysisk aktivitet.

Förebyggande träningsråd.

Behandling av svullnad, stelhet och smärta.

Information till patienter

Remisskrav

Vänd dig till din sjuksköterska eller läkare på behandlande avdelning eller mottagning som hjälper dig att komma i kontakt med oss.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.