Fysioterapimottagningen Sundsvall, Sundsvalls sjukhus

Öppettider

| Mån-Fre 07:30 – 16:00

Tjänster

Fysioterapimottagningen Sundsvall, Sundsvalls sjukhus

Vi tar emot patienter med rehabiliteringsbehov från hela Specialistvården i Region Västernorrland. Fysioterapeuterna möter patienterna på mottagningen eller kommer ut till inneliggande patienter på sjukhusets egna avdelningar. Fysioterapeuter ingår också i hemsjukvårdsteamen ÄlSa (för äldre med sammansatta vårdbehov) och i Strokehemrehabteamet.

Fysioterapeuter har unik kunskap om hur fysisk träning leder till rörlighet och hälsa utifrån varje enskild individs förmåga. Fysioterapi syftar till att främja hälsa, minska lidande och till att behålla eller återvinna optimal rörelseförmåga och rörelsebeteende. Detta gäller särskilt när en människas funktion, aktivitet och delaktighet begränsas eller hotar att begränsas av sjukdom och skada, ålder eller fysiska och psykosociala omgivningsfaktor. På fysioterapin på Sundsvalls sjukhus arbetar vi tillsammans för att med evidensbaserade och kostnadseffektiva metoder, erbjuda våra patienter god, säker och högkvalitativ hälso- och sjukvård.

Information till patienter

Remisskrav

Remiss eller egenvårdsbegäran

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.