Funktionsnedsättning Sollentuna Kommun

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:45

Tjänster

Saknas

Funktionsnedsättning Sollentuna Kommun

För dig som bor i Sollentuna kommun och har en funkionsnedsättning finns flera olika tjänster för hjälp och stöd. Det kan till exempel handla om färdtjänst, hur man ansöker om hjälp i hemmet, insatser inom LSS eller anhörigstöd.
 
Om du vill ansöka eller om du har några frågor är du välkommen att kontakta en handläggare (se kontaktuppgifter ovan)
  
Besök vår hemsida för mer information:
www.sollentuna.se/omsorg/funktionsnedsattning
 
 

Driftsform

Driftsform: Kommun

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.