Forskningsenheten, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Öppettider

Saknas

Tjänster

Forskningsenheten, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, Södersjukhuset

Forskningsenheten vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset är en klinikövergripande resurs inför, under och efter genomförande av en studie. Forskningen handlar om att utveckla nya behandlingsmetoder och nya läkemedel anpassade för barn och ungdomar. Kliniska prövningar och Akademiska studier bedrivs inom t.ex. Astma/Allergi, Immunologi, Endokrinologi, Gastroenterologi och RSV-infektioner.

Här kan du som ingår i BIAS-studien boka tid för hälsoundersökning när du fyllt i webbenkäten.

Du som vill veta mer om SmaChO-studien kan anmäla ditt intresse genom e-tjänsten “kontakta mig”.

Om du tillhör en annan studie på Forskningsenheten och vill boka tid, var god vänd dig direkt till enheten via telefon 08-616 47 62, 072-599 37 82 eller barnforskningsenheten.sodersjukhuset@sll.se

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.