Förenade Care ASiH Byle Roslagen

Öppettider

Saknas

Tjänster

Förenade Care ASiH Byle Roslagen

Förenade Care ASiH Roslagen bedriver vård för patienter med behov av specialiserad palliativ (lindrande) hemsjukvård. 
ASiH Roslagen går att välja om du bor i Norrtälje. För att bli ansluten till vårdenheten ska remiss skickas från vårdtagarens läkare till oss.
Vården utförs på uppdrag av Stockholms läns landsting/Norrtälje kommun och bygger på en helhetssyn där hänsyn tas till patienters och närståendes olika behov.

Vi har avtal med region Stockholm inom

  • Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH

Driftsform

Driftsform: Privat, vårdavtal

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.