Föräldrastödsmottagningen, Karlstad

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 17:00

Tjänster

Föräldrastödsmottagningen, Karlstad

Vid ditt planerade besök hos oss ger vi stöd till dig som förälder vars barn har ett svårhanterligt beteende. Det kan till exempel vara koncentrationssvårigheter, impulsivitet, svårigheter i kontakten med andra barn, utbrott och/eller bråkighet. Insatsen bygger på samspelsinriktat föräldrastöd.

Föräldrastödsmottagningen vänder sig till familjer vars barn är yngre än 10 år och bor i Värmland.

Föräldrastödsmottagningen är en länsresurs med mottagning i Karlstad.

Tf enhetschef Eva Nahnfeldt

Telefon: 054-61 43 93

Som förälder kan du själv skriva en privat vårdbegäran Vårdguiden, 1177.se eller ringa till Barn- och familjehälsa för att boka en telefontid för privat vårdbegäran.

Telefon: 054-61 43 93

Information till patienter

Remisskrav

Nej.

Ålder

Vi tar emot patienter som är 10 år eller yngre.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.