Föräldra- och barnhälsan, Östersund

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:30

Tjänster

Föräldra- och barnhälsan, Östersund

Föräldra- och Barnhälsan är Region Jämtland Härjedalens samlade enhet med medicinsk, psykologisk, social och omvårdnadskompetens inom mödra- och barnhälsovården i Jämtlands län.

Vi arbetar med att stödja och utveckla verksamheten inom MHV och BHV i länet, men också med direkt patientarbete. De psykologer och socionomer som arbetar här erbjuder samtalsstöd till blivande föräldrar och föräldrar med barn upp till 6 år. Problemställningarna kan exempelvis vara förlossningsrädsla, kris i samband med graviditet och föräldraskap, stöd i blivande/nyblivet föräldraskap, stöd i anknytning/samspel mellan föräldrar och barn, barnpsykologisk vägledning, samt även psykologbedömningar gällande förskolebarn med misstänkt utvecklingsavvikelse eller annorlunda beteenden.

Vi arbetar för att utveckla en enhetlig mödrahälsovård (MHV) med en god reproduktiv och sexuell hälsa som mål, och barnhälsovård (BHV) med målet att främja barns hälsa, trygghet och utveckling. Verksamheten är unik i landet genom att ha samlat alla kompetenser i en länsövergripande organisation. Det ger stora möjligheter till ett helhetsperspektiv på MHV- och BHV-verksamheterna.

I verksamheten finns förutom psykologer och socionomer, Mödrahälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdsöverläkare, samordnande barnmorska och samordnande BVC-sköterska.

Information till patienter

Medicinsk sekreterare Elisabeth Palmqvist, tel 063-153957

Inget remisskrav.

Du kan få kontakt med oss via din barnmorska eller BVC-sköterska.

Det går också bra att kontakta oss via Mina vårdkontakter.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.