Folktandvården Orofacial medicin – Sjukhustandvård Lindesberg, Lindesberg

Öppettider

Saknas

Tjänster

Folktandvården Orofacial medicin – Sjukhustandvård Lindesberg, Lindesberg

Sjukhustandvården ger tandvård till patienter med svåra medicinska sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar.

Sjukhustandvården tar emot patienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning behöver ett speciellt omhändertagande för att kunna genomföra en tandvårdsbehandling. Det kan handla om extra resurser, tid och hjälpmedel.

Vi som arbetar inom sjukhustandvården är utbildade för att kunna ta hand om patienter med särskilda behov.

Vi kan utföra tandbehandling under narkos, lugnande medicinering eller lustgas. Vår klinik har taklyft för förflyttning till behandlingsstol och andra hjälpmedel för att underlätta behandling och egenvård.

Exempel på patienter som behandlas inom sjukhustandvården är personer med:

– grav demens eller andra svåra sjukdomstillstånd

– svår psykisk sjukdom

– utvecklingsstörning

– svårare fysiska funktionsnedsättningar

– nedsatt immunförsvar

Vi tar också emot patienter som ska genomgå organtransplantation eller få behandling med cellgifter.

Information till patienter

Om du inte kommer till den bokade tiden får du betala. För barn och ungdomar med fri tandvård kostar det 300 kr och för vuxna 500 kr. Gäller tiden behandling under narkos är kostnaden 900 kr.

Om du avbokar när det är mindre än 24 timmar kvar till besöket kostar det 200 kr för barn och ungdomar med fri tandvård, 350 kr för vuxna och 900 kr om tiden gäller behandling under narkos.

Remisskrav

Vi tar emot remisser från hälso- och sjukvård, privattandvård och från våra egna kliniker inom Folktandvården.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.