Färdtjänstadministration

Öppettider

| Mån-Fre 10:00 – 12:00

Tjänster

Saknas

Färdtjänstadministration

Till oss vänder du dig om du önskar ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst. Vi utför myndighetsutövning på uppdrag av alla kommuner i Örebro län. Här utreds ansökan om färdtjänst, riksfärdtjänst, särskilda villkor och månadskort för färdtjänst för invånarna i dessa kommuner. Utredning sker främst genom telefonkontakt. Vid behov kan ansökan behöva kompletteras med medicinskt underlag.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.