Dagvård för blodsjukdomar, Östersund

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 15:30

Tjänster

Dagvård för blodsjukdomar, Östersund

Dagvårdsenheten finns i anslutning till vårdavdelningen. Här bedrivs poliklinisk verksamhet för de blod- och lymfkörtelpatienter som hör till avdelningen. De patienter som är aktuella för poliklinisk behandling är de som har ett fortsatt behov av medicinsk behandling och specifik omvårdnad, men ej behöver vårdas inneliggande.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.