Dagvård Dialys Rosenlund, Karolinska Universitetssjukhuset

Öppettider

Saknas

Tjänster

Dagvård Dialys Rosenlund, Karolinska Universitetssjukhuset

PD expedition tfn: 08-585 829 69
Hem-HD expedition tfn:  08-585 829 95.
Själv-HD expedition tfn: 08-585 829 90
FAX 08-585 829 93

Dialysdagvård med inriktning självdialysbehandling.
Idag finns många studier som visar att patienter med god kunskap om sin sjukdom/behandling och förmåga till egenvård upplever en förbättrad livskvalitet och ett ökat välmående. Känslan av frihet och oberoende ökar oftast när du själv tar hand om din behandling.

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.