Dagsjukvård medicin Värnamo sjukhus

Öppettider

| Mån-Tor 08:00 – 16:00 | Fre 08:00 – 13:00

Tjänster

Saknas

Dagsjukvård medicin Värnamo sjukhus

Till den medicinska dagsjukvården kommer patienter som inte behöver inläggning på sjukhus för utredning och behandling. Vistelsetiden varierar beroende på vilken behandling som är aktuell.

Många patienter är kroniskt sjuka och har regelbunden kontakt med den medicinska dagsjukvården. Patienter kommer till dagsjukvården för cytostatikabehandling, antikroppsbehandling, olika transfusioner och utredningar.

Totalt vistas fem till tio patienter om dagen på dagsjukvården och vid besöket får patienten träffa en sjuksköterska och vid behov även läkare.

Information till patienter

Remisskrav

Ja

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.