Dagkirurgiska gynekologavdelningen, Uppsala

Öppettider

Saknas

Tjänster

Dagkirurgiska gynekologavdelningen, Uppsala

Till Dagkirurgiska gynekologavdelningen kommer den som ska opereras, utredas eller behandlas för gynekologisk sjukdom, exempelvis gynekologisk cancer, godartade förändringar i livmodern eller endometrios.

Sedan 2019 är vi ett nationellt centrum för avancerad ovarialcancerkirurgi och har intag av patienter från hela landet.

Vi vårdar också patienter som har besvär av graviditetsillamående, blödningar eller andra komplikationer i tidig graviditet, eller om en som ska genomgå graviditetsavbrytande fram till graviditetsvecka 21+6.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.