Cosmos asyl- och integrationshälsan

Öppettider

| Mån 14:00 – 15:00 | Mån-Fre 09:00 – 10:30 | Ons 14:00 – 15:00 | Fre 14:00 – 15:00

Tjänster

Cosmos asyl- och integrationshälsan

Vi erbjuder dig som är asylsökande eller nyanländ i Uppsala län en hälsoundersökning. Besöket kostar inget.

Under samtalet ställer vi frågor om din hälsa, tar prover och informerar om den svenska hälso- och sjukvården.

Vi skickar ett brev till dig med en tid för hälsoundersökning.

Hälsoundersökningen är frivillig.

Vi som arbetar på Cosmos är sjuksköterskor, barnmorska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare. Teamet har erfarenhet och kompetens av asylsökandes och flyktingars särskilda hälso- och sjukvårdsbehov.

All sjukvårdspersonal och tolkar har tystnadsplikt. Det betyder att vårdpersonal och tolkar inte får lämna ut uppgifter om dig till annan person eller myndighet utan ditt samtycke.

Information till besökare

Besöksregler

Rökfritt och parfymfritt.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.