Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala Örebro, Uppsala

Öppettider

Saknas

Tjänster

Saknas

Centrum för sällsynta diagnoser Uppsala Örebro, Uppsala

I Sverige definierar vi sällsynta diagnoser som sådana som ges till sjukdomar och skador som finns hos högst 1 av 10 000 personer. För att underlätta för personer med sällsynta tillstånd och deras familjer finns Centrum för sällsynta diagnoser i Uppsala-Örebro regionen.

Du som har en sällsynt diagnos eller är närstående kan få hjälp via Centrum för sällsynta diagnoser. Personalens viktigaste uppdrag är att vara eller stärka din röst i olika sammanhang. Du kan få hjälp med information, rådgivning och stöd i vårdprocesser. Du kan få hjälp i kontakt med myndigheter och med kontakter till team, experter och andra med samma diagnos eller i samma diagnosgrupp.

Det finns fler Centrum för sällsynta diagnoser vid universitetssjukhusen i Sverige. Vi samarbetar med dessa och med andra aktörer inom området.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.