Centrum för Sällsynta Diagnoser Syd – CSD Syd, Lund

Öppettider

| Mån-Fre 09:00 – 11:00 | Mån-Fre 13:00 – 15:00

Tjänster

Saknas

Centrum för Sällsynta Diagnoser Syd – CSD Syd, Lund

Du är välkommen till oss för att få information om sällsynta diagnoser. Vi har ingen mottagning. Vårt uppdrag är att sprida kunskap för att förbättra vården av personer i alla åldrar med sällsynta diagnoser.

Du kan vara bosatt i Blekinge, Kronoberg, Skåne och delar av Halland – Halmstad, Laholm, och Hylte kommuner.

Mer information hittar du på http://sodrasjukvardsregionen.se/csd/

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.