Centrum för kardiovaskulär genetik

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 16:00

Tjänster

Saknas

Centrum för kardiovaskulär genetik

Centrum för kardiovaskulär genetik, CKG, arbetar för att förebygga sjuklighet och död i de ärftliga hjärt-kärlsjukdomar som beror på förändring i en enda specifik gen.

Hjärt-kärlsjukdomar är den sjukdomsgrupp som orsakar flest dödsfall i Sverige. I de fall då sjukdomen beror på en enda gen kan vi ofta påverka sjukdomsförloppet.

På CKG erbjuder vi nationellt familjer med sådana hjärt- kärlsjukdomar att få kunskap om sin sjukdom, genetisk vägledning, testning, prevention, kontrollprogram och behandling.

Centrumbildningen är ett samarbete mellan Barn- och ungdomscentrum Västerbotten, Hjärtcentrum, Medicincentrum och Laboratoriemedicin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Information till patienter

CKG-koordinator Katarina Englund når du på telefon 090-785 13 19 och Elisabeth Forsman på 090-785 89 36.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.