Nytt

Allemanshälsans vårdcentral – City

Öppettider

| Mån-Fre 08:00 – 17:00

Tjänster

Allemanshälsans vårdcentral – City

Tillgängligheten är hög. Målet är att ge medicinsk service av hög kvalitet levererad av kompetent och engagerad personal.

Servicen skall produceras på ett kostnadseffektivt sätt.

Vården skall vara professionell enligt vetenskap och beprövad medicinsk erfarenhet.

Distriktsläkare, distriktssköterskor

Specialistsjuksköterskor – diabetes samt astma/KOL, Psykisk hälsa, psyksköterska, psykolog, KBT-terapeut. Vårsamordnare och Rehabkoordinator, Medicinsk fotvård, BVC, Dietist.

Information till patienter

Parkering finns i markplan i direkt anslutning till vårdcentralen

Information till besökare

Besökstider

Mån-Fre 08:00 – 17:00

Driftsform

Driftsform: Privat

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.