Nytt

Akutvårdsavdelning AVA

Öppettider

| Mån-Sön 14:00 – 15:00 | Mån-Sön 17:00 – 19:00

Tjänster

Saknas

Akutvårdsavdelning AVA

Uppdrag:

AVA är en akutvårdsavdelning som tar emot icke intensivvårdskrävande akut kirurgiska och medicinska sjukdomsfall. Här behandlas även patienter inom specialiteterna urologi, ortopedi, öron-näsa-hals, infektion, lung samt barn. AVA har totalt 35 vårdplatser.

Avdelningen är specialiserad på att snabbt utreda, diagnostisera och behandla patienter med en förmodad vårdtid på max tre vårddygn. Patienter som är i behov av en längre vårdtid flyttas till annan vårdavdelning efter det att man inlett behandling.

På avdelningen görs akuta gastroskopier, sigmoideoskopier och rektoskopier. Här görs även akuta hjärtultraljud, arbets-EKG och akuta elkonverteringar. Avdelningen har ett antal hjärtövervakningsplatser.

Personal:

Totalt jobbar här ett 70-tal personer som undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, lokalvårdare, sekreterare och en biomedicinsk analytiker.

Information till besökare

Besökstider

Mån-Sön 14:00 – 15:00

Mån-Sön 17:00 – 19:00

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.