Nytt

AK-mottagningen Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Öppettider

| Mån-Tor 08:00 – 16:00 | Fre 08:00 – 14:00

Tjänster

Saknas

AK-mottagningen Mälarsjukhuset, Eskilstuna

Här handläggs patienter som regelbundet behandlas med blodförtunnande medel (Waran/Marcoumar) för att förebygga blodproppar.

Dosering av läkemedel, åtgärder vid avvikande provvärde samt beslut om kontrollintervall görs av specialistsjuksköterska och i vissa fall av läkare.

Ordinationerna lämnas i första hand ut per brev men även via telefon.

På AK-mottagningen behandlar vi patienter med blodförtunnande läkemedel såsom Waran, Marcoumar, Xarelto, Pradaxa, Eliquis och Lixiana.

Orsaken till att våra patienter behandlas kan vara:

– Förmaksflimmer

– Elkonvertering

– Förekomst av mekanisk hjärtklaff

– Blodpropp i ben och/eller lunga

– Koagulationsrubbning.

På AK-mottagningen arbetar vi i team som består av läkare och sjuksköterskor.

Mottagningens sjuksköterskor arbetar med telefonrådgivning och dosering av Waran. I samarbete med läkarna ombesörjer sköterskorna att patienterna får hjälp med dosjusteringar av sitt Waran inför operationer.

Sjuksköterskorna registrerar patienter som behandlas med nya orala antikoagulantia/NOAK. Vissa patienter följs upp med provtagning enligt läkarbeslut, övriga patienter följs upp med provtagning via primärvården.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region

Kontakta denna vårdgivare / klinik

Du har rätt att kontakta denna vårdgivare. Lämna inga känsliga personuppgifter. Ditt meddelande skickas direkt till vårdgivaren och sparas inte av oss. Kontaktuppgifter till vårdgivaren kommer från Socialstyrelsens Vårdgivarregister. Om vårdgivaren inte har kontaktuppgifter hos Socialstyrelsen skickas inget mejl. Om det finns direktlänkar till bokningar och kontakt i beskrivningen ovan så bör du använda de länkarna istället.

Lägg till klinik eller ändra information.