Vägledning om Spirometri

1 min läsning

Vägledning om spirometri

minus

I mars 2011 publicerade Riktlinjer/NIOSH och OSHA följande riktlinjer om spirometri.

DHHS (NIOSH) Publikationsnummer 2011-133

OSHA-NIOSH Infoblad: Maximera din spirometriscreening och övervakningsresurser pdf-ikon [PDF — 375 KB]OSHA-NIOSH Info Blad: Maximera din spirometriscreening och övervakningsresurser [PDF — 375,36 KB]

DHHS (NIOSH) Publikationsnummer 2011-132

OSHA — NIOSH Workerinfo: Skydda Yourself-Spirometry andningstest
Inandning av vissa damm, gaser eller andra luftföroreningar på din arbetsplats samt vissa personliga exponeringar, såsom rökning, kan skada dina lungor. Spirometritestning (en typ av lung- eller lungfunktionstest) kan identifiera andningsproblem tidigt, vilket kan förhindra allvarligare problem. Spirometriprovning krävs för vissa arbetstagare enligt OSHA-standarder (se Screening and Surveillance: En guide till OSHA-standarder på: https://www.osha.gov/Publications/osha3162.pdf pdf-ikonen [PDF — 365 KB] ).

Senaste av Blog