Vad bör jag veta om screening?

1 min läsning

Vad bör jag veta om screening?

Minusrelateradesidor

Eftersom det inte finns något enkelt och tillförlitligt sätt att screentera för livmodercancer är det särskilt viktigt att känna igen varningsskyltar och lära dig vad du kan göra för att minska risken.

Det finns inga enkla och tillförlitliga sätt att testa för livmodercancer hos kvinnor som inte har några tecken eller symtom. Pap-testet visar inte för livmodercancer. Den enda cancer som Pap testskärmar för är livmoderhalscancer.

Screeningär när ett test används för att leta efter en sjukdom innan det finns några symtom. Diagnostiska tester används när en person har symtom. Syftet med diagnostiska tester är att ta reda på, eller diagnostisera, vad som orsakar symtomen. Diagnostiska tester kan också användas för att kontrollera en person som anses vara hög risk för cancer.

Eftersom det inte finns något enkelt och tillförlitligt sätt att screentera för gynekologisk cancer förutom livmoderhalscancer, är det särskilt viktigt att känna igen varningsskyltar och lära dig vad du kan göra för att minska risken.

Om du har symtom eller tror att du kan löpa hög risk för livmodercancer, kan din läkare utföra en endometriebiopsi eller ett transvaginalt ultraljud. Dessa tester kan användas för att diagnostisera eller utesluta livmodercancer. Din läkare kan göra detta test på hans eller hennes kontor, eller kan hänvisa dig till en annan läkare. Läkaren kan utföra fler tester om endometriebiopsi inte ger tillräcklig information eller om symtomen fortsätter.

Senaste av Blog