Vad är symtomen på kolorektal cancer?

1 min läsning

Vad är symtomen på kolorektal cancer?

Minusrelateradesidor

Magsmärta, värk eller kramper kan vara symtom på kolorektal cancer. Om du har några symtom som oroar dig, var noga med att se din läkare genast.

Kolorektala polyper och kolorektal cancer orsakar inte alltid symtom, särskilt i början. Någon kan ha polyper eller kolorektal cancer och inte veta det. Det är därför som att bli screenas regelbundet för kolorektal cancer är så viktigt.

Om du har symtom, kan de inkludera –

  • Blod i eller på din pall (tarmrörelse).
  • Magsmärtor, värk eller kramper som inte försvinner.
  • Gå ner i vikt och du vet inte varför.

Om du har något av dessa symtom, tala med din läkare. De kan orsakas av något annat än cancer. Enda sättet att veta vad som orsakar dem är att se din läkare.

Senaste av Blog