Vad är sklerosering?

3 min läsning

Sklerosering är behandling av ådernät, de tunnaste ytliga kärlen. För att förstå vad ådernät är behöver vi gå in närmare även på begreppet åderbråck. Åderbråck beror på att kärl på sk ”vensidan”, det kärlsystem som för blodet tillbaka till hjärtat, på ett eller annat sätt inte fungerar som de skall. I dessa kärl finns små ”klaffar” som hindrar backflödet i kärlen. När dessa tar skada backar blodet tillbaka i systemet och får inte hjälp på sin väg tillbaka till hjärtat. Beroende på hur omfattande denna skada är, blir symtomen olika uttalade. 

Symtom på åderbråck

 • Blå synlig ådror/ större vener
 • Svullnad
 • Klåda
 • Ömhet vid beröring
 • Smärta i benet om du står/sitter länge
 • Tyngdkänsla 
 • Benet känns spänt
 • Krypningar
 • Eksem
 • Bensår

Symtom vid ådernät

Bara ådernät i sig självt ger inga symtom men kan vara kosmetiskt störande. 

Möjliga orsaker till ådernät/ åderbråck

 • Förhöjt tryck- i vensystemet kan ses vid exempel övervikt, graviditet och vid leversjukdom. 
 • Ärftlighet
 • Försämrad muskelpump- musklerna i ben och armar har en viktig funktion i att hjälpa blodet tillbaka till hjärtat. Om man har dålig hjälp av sin muskelkraft bidrar även detta till sämre återgång av blodet till hjärtat. 
 • Propp i vensystemet- kan i efterförloppet ge störd funktion i återflödet lokalt i det område som drabbats. 
 • Hormonella förändringar 
 • Graviditet – både genom den hormonella påverkan samt genom den mer mekaniska påverkan. Ju längre in i graviditeten man kommer desto mer symtom får man. Efter förlossningen brukar det mesta återgå, dock är det inte ovanligt att kvarståeende påverkan ses. 
 • Övervikt- framförallt en direkt mekanisk påverkan med försämrat återflöde enligt ovan. 

Ibland kan det finnas en bakomliggande orsak till ådernät, så som en bakomliggande sjukdom i vensystemet pga åderbråck. Men ådernät kan även förekomma utan bakomliggande orsaker så som åderbråck. Att faktiskt fastställa om det finns en bakomliggande orsak är en del av behandlingen när man söker för kosmetiskt störande ådernät. Ofta förekommer både åderbråck och ådernät samtidigt. 

Behandling av ådernät

Om man har en bakomliggande åderbråckssjukdom bör man behandla grundorsaken. Vid misstanke om detta behöver man skickas för utredning via sjukvården. Denna utredning brukar innebära en ultraljudsundersökning av flödet i kärlområdet. Skulle så vara fallet kan man få behandling som ofta innebär att den sjuka delen av kärlet borttages eller frikopplas helt. Om misstanke om bakomliggande sjukdom inte föreligger kan man gå direkt på behandling av ådernätet. Detta kan göras med läkemedel Aethoxysklerol, som injiceras direkt i kärlet. Det som händer vid injektionen är då att kärlet skadas och försvinner i det området där kärlet behandlats. Detta läkemedel måste förskrivas av läkare. Behandlingen kan utföras av legitimerad läkare, tandläkare eller sjuksköterska med kompetens för ingreppet. Hur många behandlingar som krävs beror av områdets storlek, svårighetsgrad och andra individuella förhållanden.

Vad är fördelar med behandlingen?

 • Fungerar bra på små kärl
 • Lindrig och snabb behandling
 • Sällsynt med sår eller ärr
 • Liten komplikationsrisken vid låga doser och kompetent behandlare

Vad är nackdelen med behandlingen?

 • Fungerar inte på medelstora och stora kärl, behöver annan behandling som åderbråck.
 • Risk för missfärgning vid behandling- oftast försvinner missfärgningen. I sällsynta fall kvarstår miss föreningen
 • Kräver upprepade behandlingar ibland, kan bli kostsamt
 • Risk för att ådernätet återkommer- detta kan ske vid bakomliggande åderbråckssjukdomen 
 • Risk för komplikationer vi högre doser och behandlade utan rätt kompetens 

Finns det några komplikationer till behandlingen?

 • Rodnad 
 • Svullnad
 • Små bulor
 • Missfärgning/ pigmentförändringar
 • Klåda 
 • Svårläkta sår- sällsynt
 • Allergisk reaktion
 • Propp ytligt i kärlet

Vad kostar behandlingen?

Behandlingen kostar ca 2000- 2500/ behandling. Oftast krävs 1- 2 behandlingar per området.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!