Vad är sepsis?

1 min läsning

Vad är sepsis?

MinusPå denna sida

  • Vad orsakar sepsis?
  • Vem är i riskzonen?
  • Vilka är tecken och symtom?
  • Jag tror att jag har sepsis. Vad ska jag göra?
  • Faktablad

känner till riskerna. Se skyltarna . Agera snabbt.

Sepsis är kroppens extrema reaktion på en infektion. Det är en livshotande medicinsk nödsituation.

Sepsis inträffar när en infektion du redan har — i huden, lungorna, urinvägarna eller någon annanstans — utlöser en kedjereaktion i hela kroppen.

Utan snabb behandling kan sepsis snabbt leda till vävnadsskada, organsvikt och död.

Sepsis händer när…bildikon

Transcript: Sepsis händer närtxt ikon[TXT 1 1 KB]

Vad orsakar sepsis?

När bakterier kommer in i en persons kropp kan de orsaka infektion. Om infektionen inte stoppas kan den orsaka sepsis.

Vem är i riskzonen?

Vem som helst kan få en infektion och nästan vilken infektion som helst kan leda till sepsis. Vissa personer löper högre risk:

Vuxna 65 år eller äldre

Personer med kroniska medicinska tillstånd såsom diabetes, lungsjukdom, cancer och njursjukdom

Personer med försvagat immunsystem

Barn yngre än en

Vilka är tecknen & symptom?

En patient med sepsis kan ha ett eller flera av följande tecken eller symtom:

Hög hjärtfrekvens

Förvirring eller desorientering

Extrem smärta eller obehag

Feber, frossa eller känsla av mycket kall

Andnöd

Klammy eller svettig hud

Jag tror att jag har sepsis. Vad ska jag göra?

Om du mår sämre eller inte blir bättre under dagarna efter operationen, fråga din sjukvårdspersonal, ”Kan detta vara sepsis? ”

På samma sätt, om du har en infektion som inte blir bättre eller blir värre, fråga din sjukvårdspersonal, ”Kan denna infektion leda till sepsis?”

faktablad (Endast tryck)

Håll dig frisk. Skydda dig från Sepsis.

pdf-ikon[PDF – 652 KB]

Det är dags att prata om Sepsispdf-ikon[PDF — 1 MB]

Skydda dig själv och din familj från Sepsispdf-ikon[PDF — 2 MB]

Starta konversationen idag pdf-ikonen [PDF — 2 MB]

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!