Vad är lungcancer?

1 min läsning

Vad är lungcancer?

Minus

Denna illustration av andningsorganen visar lungorna, bronkierna, luftstrupen, struphuvudet, svalget och näshålan.

Cancer är en sjukdom där celler i kroppen växer utom kontroll. När cancer börjar i lungorna kallas det lungcancer.

Lungcancer börjar i lungorna och kan spridas till lymfkörtlar eller andra organ i kroppen, såsom hjärnan. Cancer från andra organ kan också spridas till lungorna. När cancerceller sprider sig från ett organ till ett annat kallas de metastaser.

Lungcancer är vanligtvis grupperade i två huvudtyper som kallas småcell och icke-småcell. Dessa typer av lungcancer växer annorlunda och behandlas annorlunda. Icke-småcellig lungcancer är vanligare än småcellig lungcancer. För mer information, besök National Cancer Institute Lungcancer.

Senaste av Blog