Vad är borrelia och fästingar?

2020-03-02
4 min läsning
Erythema migrans, det röda hudutslaget som orsakas av fästingbett.
Erythema migrans, det röda hudutslaget som orsakas av fästingbett.

Vad är borrelia och fästingar?

Borrelia är en sjukdom som orsakas av bakterier. Människor får i sig dessa bakterier om de blir bitna av fästingar. Fästingbett är mycket vanligt i Sverige. Borrelia en relativt ovanlig komplikation till fästingbett. Man skall dock känna till borrelia, riskerna med sjukdomen och hur man kan förebygga att bli fästingbiten och smittad. Borrelia sprids inte mellan människor och behandlingen består av antibiotika under 7 till 10 dagar i de flesta fall.

Fästingar är mycket skickliga på att fästa till människor när vi går genom gräs och buskar. Oftast känner man inte om man blir biten av en fästing. Detta beror på att fästingen injicerar ett ämne i vår hud som fungerar som bedövningsmedel. Fästingen bedövar alltså huden där den biter, vilket gör att man oftast inte känner att fästingen är är. Därför är det viktigt att kontrollera huden regelbundet när man vistas i områden där det finns fästingar.

Borrelia burgdorferi

Bakterien som orsakar borrelia heter borrelia burgdorferi och är en så kallad spiroket. Fästingar är smittade med borrelia burgdorferi och för vidare bakterien när de suger blod från människor och djur.

Symtom på borrelia

Om man blir biten av en fästing så brukar det första symptomet vara ett cirkulärt rött utslag på huden. Detta utslag kallas erythema migrans. Erythema betyder rodnad och migrans betyder vandrande. Namnet syftar på att rodnaden rör på sig, så till vida att den sprider sig utåt från cirkelns centrum. Detta hudutslag är i sig ofarligt. I enstaka fall det det uppkomma blåsor och sårbildning, men det är ovanligt. Erythema migrans skall dock ses som en varning eftersom det varslar om att man fått ett fästingbett. Hudutslaget (erythema migrans) uppkommer oftast inom 4 veckor efter fästingbettet. I vissa fall kan det komma upp till 3 månader efter fästingbettet. Utslaget försvinner utslaget efter ett par veckor.

Man kan drabbas av borrelia utan att få ett hudutslag först.

Erythema migrans, det röda hudutslaget som orsakas av fästingbett.
Erythema migrans, det röda hudutslaget som orsakas av fästingbett.

Följande symptom ses också vid borrelia:

 • Influensaliknande symtom med feber, huvudvärk, muskelvärk, ledvärk.
 • Trötthet.
 • Håglöshet.

Om man får behandling tidigt så brukar man inte få allvarliga symtom än de som listats ovan. Om man inte får behandling, eller får behandling sent, så kan man få allvarligare symtom och komplikationer. Dessa är som följer:

De flesta fästingbett är ofarliga

Endast en liten andel av alla fästingar i Sverige är infekterade med bakterien som orsakar borrelia. Trots detta bör man alltid vara uppmärksam, leta efter fästingar om man vistats i områden där de finns och ta bort fästingarna så fort som möjligt.

Fästingar finns i hela Sverige. Fästingar med borrelia är vanligare i fuktiga områden med mycket gräs och skog. I södra Sverige finns mer borrelia.

Fästingar brukar sitta kvar ett par dagar på människor innan de är mätta.

Hur man upptäcker och tar bort fästingar

Så här tar man bort fästingar:

 1. Använd en pincett med fin spets eller ett verktyg specifikt för borttagning av fästingar. Du kan köpa dessa på de flesta apotek.
 2. Ta tag i fästingen så nära huden som möjligt.
 3. Dra långsamt uppåt, utan att krossa fästingen.
 4. Rengör huden där fästingen suttit, använd gärna alkohol.

Ska jag kontakta min läkare eller sjuksköterska?

Kontakta din vårdcentral i följande situationer:

 • Om du blir biten av en fästing och får influensaliknande symtom (värmekänsla, huvudvärk, muskelvärk, sjukdomskänsla)
 • Om du blir biten av en fästing, eller misstnäker att du blivit det, och får ett cirkulärt hudutslag (erytema migrans).

Behandling av borrelia och fästingbett

Om doktorn bedömer att du har, eller kan ha, borrelia, så får du anbitioika. Vilken typ av antibiotika du får, behandlingslängden och dosen beror på flera faktorer som t ex din ålder, allergier och hur uttalade dina symtom är. Tidigare gav men doxycyklin till de flesta med fästingbett men numera finns flera alternativ att välja bland. Det är viktigt att du äter alla tabletter som du blir ordinerad. I de allra flesta fall går det utmärkt att man genomför behandlingen själv. Det är ovanligt att man behöver läggas in för att behandlas.

Du bör bli bättre inom kort efter du påbörjat behandlingen. Ibland kan det dock ta veckor eller månader innan man är helt återställd från borrelia.

Om dina symtom kvarstår längre än några månader så kan du behöva komma i kontakt med specialistläkare (infektionsspecialist).

ÅLDERANTIBIOTIKADOSBEHANDLINGSTID
VuxnaDoxycyklin100 mg, två gånger per dag oralt10-21 dagar
Cefuroxim500 mg, två gånger per dag oralt14-21
Amoxicillin500 mg, tre gånger per dag oralt14-21
BarnAmoxicillin50 mg/kg per dag oralt, uppdelat i 3 doser. Maximalt 500 mg per dos.14-21
Doxycyklin4,4 mg/kg per dag oralt, uppdelat i 2 doser. Maximalt 100 mg per dos.14-21
Cefuroxim30 mg/kg per dag oralt, uppdelat i 2 doser. Maximalt 500 mg per dos.14-21

Hur man undviker fästingbett

 • Ha byxor och långärmade tröjor när du är i områden där fästingar finns. Stoppa in byxor i strumporna.
 • Använd insektsmedel. Produkter som innehåller DEET fungerar väl och är godkänt för personer som är 3 år eller äldre.
 • Undvika stigar med mycket gräs. Promenera på asfalt eller nedtrampade stigar.
 • Använd helst inte mörka kläder eftersom fästingar är svåra att se på mörka plagg.

Kvarstående symtom efter behandling: kronisk borrelia

Vissa som får borrelia och behandling med antibiotika fortsätter att ha symtom. Detta kan pågå i många månader eller till och med flera år. Tillståndet kallas ofta kronisk borrelia. Vanliga symtom är då trötthet, energilöshet och muskelvärk. Ofta påminner symtomen om fibromyalgi eller kroniskt trötthetssyndrom. Man vet inte varför vissa utvecklar kronisk borrelia. Man tror att risken för kronisk borrelia minskar om man får behandling med antibiotika tidigt i förloppet.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Borrelia – Symtom, orsaker, diagnos, behandling, utredning

Allt om Borrelia Drogmissbruk är ett allvarligt problem som drabbar