Vaccination mot pneumokocker

1 min läsning

Pneumokockvaccination

Pneumokocker är bakterier (av typen Streptococcus pneumoniae) som orsakar lunginflammation hos barn, vuxna och äldre. Pnuemokocker är faktiskt orsak till hundratusentals dödsfall globalt årligen och därför har man utvecklat vaccin mot dessa bakterier. Det finns två vacciner i Sverige:

  • Pneumokockkonjugatvaccin (PCV13)
  • Pneumokockpolysackaridvaccin (PPSV23)

Dessa vacciner är bra på att förebygga allvarliga infektioner med pneumokocker. Vaccinet garanterar dock inte att man inte blir infekterad. Vaccinen hjälper mot alla typer av pneumokockinfektioner, inklusive lunginflammation, hjärnhinneinflammation (meningit) och blodförgiftning (sepsis).

Riktlinjer för vaccinationer mot pneumokocker

Riktlinjer rekommenderar PCV13 för:

  • alla barn yngre än 2 år
  • personer 2 år eller äldre med vissa medicinska tillstånd

Riktlinjer rekommenderar PPSV23 för:

  • Alla vuxna 65 år eller äldre
  • Personer 2 till 64 år med vissa medicinska tillstånd
  • Vuxna 19 till 64 år som röker cigaretter

Vissa grupper kan behöva flera doser eller boosterdoser (extra tillskott av vaccin). 

Pneumokockvacciner är säkra men biverkningar kan uppkomma

De flesta som får ett pneumokockvaccin får inga allvarliga biverkningar. De flesta biverkningar är milda och påverkar dig inte i vardagen.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!