Urininkontinens – orsak, riskfaktorer, behandling och prognos

Allt om urininkontinens

Multifaktoriell bakgrund

Den bakomliggande orsaken till urininkontinens är multifaktoriell och innefattar strukturella förändringar (anatomiska), neurologiska (nerver), metabola (ämnesomsättning), läkemedelsrelaterade och kognitiva/sociala orsaker, inte sällan i kombination. En noggrann utredning är därför nödvändig för korrekt diagnos och behandling. Urininkontinens innebä att man inte kan hålla tillbaka urin och det kan leda till en rad olika problem.

Det finns flera olika typer av urininkontinens, inklusive stressinkontinens, överaktiv blåsa och urinretention. Urininkontinens är ett problem som drabbar både män och kvinnor, men det är vanligare hos kvinnor.

Olika typer av urininkontinens

 • Trängningsinkontinens – kommer plötsligt och du har svårt att hålla dig. Kisser mer än tidigare.
 • Ansträngningsinkontinens – tryckrelaterat, ex när du hostar, nyser eller hoppar
 • Blandinkontinens – blandning mellan ansträngningsinkontinens och trängningsinkontinens
 • Överrinningsinkontinens – svårt att tömma hela blåsan, problem med efterdroppar

Graviditet

För kvinnor är graviditet och förlossning vanliga orsaker, liksom hormonella förändringar som uppstår under klimakteriet. För män kan prostataproblem vara en orsak till urininkontinens.

Andra vanliga orsaker inkluderar:

 • Åldrande
 • Fetma
 • Neurologiska störningar
 • Medicinska tillstånd som diabetes
 • Läkemedel

Förebyggande åtgärder inkluderade:

 • Undvik drycker som koffein, alkohol och citrusfrukter
 • Träna bäckenbottenmuskler genom att göra knipövningar
 • Behandla underliggande orsaken till urininkontinens

Kort om behandling

Behandling kan inkludera läkemedel, sjukgymnastik, kirurgi eller användning av speciella produkter som absorberar urinen. Om du misstänker att du har urininkontinens bör du rådfråga din läkare för att ta reda på vilken typ av behandling som passar dig bäst.

Urininkontinens är ett vanligt problem som kan ha stora effekter på ens livskvalitet. Genom att förstå orsakerna och de olika typerna av inkontinens kan man ta steg för att förebygga och behandla problemet. Om du misstänker att du har urininkontinens bör du rådfråga din läkare för att ta reda på vilken typ av behandling som passar dig bäst.

Symtom och tecken på urininkontinens

 1. Urinläckage: Uppkommer när man inte kan hålla urinen inne, vanligtvis utan föregående varning.
 2. Överaktiv blåsa: En överaktiv blåsa är en förhöjd frekvens av urinträngningar som orsakar att man måste gå till toaletten ofta och plötsligt.
 3. Nattlig urinläckage: Uppkommer när man läcker urin under sömnen, även kallad nokturi.
 4. Förträngning: En förträngning är en upplevelse av att urinblåsan ständigt är full och att individen behöver urinera.
 5. Urinretention: Urinretention är ett tillstånd där man inte kan tömma blåsan helt, vilket leder till att urinen stannar kvar i blåsan.
 6. Stressinkontinens: Stressinkontinens uppstår när man läcker urin vid fysisk ansträngning, hosta eller skratt.

Orsaker till urininkontinens

Urininkontinens är ett vanligt problem som drabbar människor i alla åldrar. Det kan orsakas av flera olika faktorer och kan ha stor inverkan på en persons livskvalitet. Här är några vanliga orsaker till urininkontinens.

 1. Fysiska skador: Fysiska skador som bråck, skador på bäckenbottenmuskulaturen eller skador på urinvägarna kan leda till urininkontinens. Dessa skador kan uppstå efter en olycka, operation eller andra medicinska behandlingar.
 2. Åldersrelaterade förändringar: Åldrande kan leda till förändringar i bäckenbottenmuskulaturen som kan göra det svårare att kontrollera urinering. Detta är vanligare hos kvinnor än hos män.
 3. Neurologiska sjukdomar: Neurologiska sjukdomar som Parkinsons sjukdom, multipel skleros och stroke kan leda till urininkontinens eftersom de påverkar nervsystemet och musklernas funktion.
 4. Övervikt: Övervikt och fetma kan leda till urininkontinens eftersom det ökar trycket mot bäckenbottenmuskulaturen och gör det svårare att kontrollera urinering.
 5. Läkemedel: Vissa läkemedel, såsom antidepressiva läkemedel, blodtrycksmediciner och diuretika, kan leda till urininkontinens.
 6. Graviditet: Graviditet ökar trycket mot bäckenbottenmuskulaturen, vilket kan leda till urininkontinens. Detta är vanligare under senare delen av graviditeten.
 7. Stress: Stress kan leda till att man kissar mer ofta eller att man inte klarar av att hålla sig tills man når toaletten. Detta beror på att stresshormoner minskar musklernas förmåga att kontrollera urinering.

Hur urininkontinens diagnostiseras

Urininkontinens är ett vanligt problem som drabbar både män och kvinnor. Det innebär att man har svårt att hålla sig från att kissa, vilket kan leda till obehagliga situationer. För att diagnostisera urininkontinens är det viktigt att först genomgå en noggrann medicinsk undersökning.

Fysisk undersökning

Först och främst kommer läkaren att ställa frågor om dina symptom, din medicinska historia och din livsstil. Detta är för att hjälpa dem att avgöra om du har urininkontinens eller inte. Om det är fallet, kommer läkaren att göra ytterligare tester för att bestämma orsaken till inkontinensen.

Cystometri

En av de vanligaste testerna som används för att diagnostisera urininkontinens är en cystometri. Under denna procedur injiceras en liten mängd saltlösning i blåsan via en kateter. Läkaren kommer sedan att mäta trycket i blåsan för att se hur den reagerar på saltlösningen. Om trycket ökar snabbt, kan detta indikera ett problem med blåsan som orsakar urininkontinens.

Mäte flödet av urin och ultraljud

Läkaren kan också utföra andra tester såsom en urodynamisk undersökning, som mäter flödet av urin från blåsan, eller en ultraljudsundersökning, som visar bilder av blåsan och urinvägarna. Beroende på resultaten av dessa tester kan läkaren bestämma om det finns några andra underliggande medicinska tillstånd som orsakar urininkontinens.

Om läkaren misstänker att du har urininkontinens, kan de också rekommendera en behandling baserad på dina symptom och resultat från testerna. Behandlingen kan innehålla läkemedel, sjukgymnastik, kirurgi eller andra terapier. Det är viktigt att du följer läkarens råd för att hjälpa dig att hantera din inkontinens på bästa sätt.

Hur urininkontinens behandlas

Behandlingen varierar beroende på typen av inkontinens och kan innefatta livsstilsförändringar, mediciner och kirurgi.

Livsstilsförändringar

Livsstilsförändringar är den första linjen av behandling för urininkontinens. Detta kan innebära att minska mängden vätska som du dricker, gör följande:

 • Undvik koffeinhaltiga drycker
 • Undvika alkohol
 • Undvik ökning
 • Träna regelbundet och att håll dig till en hälsosam diet

Dessa förändringar kan hjälpa till att stödja blåsan och förbättra kontrollen över urinering. Om livsstilsförändringar inte fungerar, kan läkare rekommendera mediciner för att hjälpa till att behandla urininkontinens.

Läkemedel

Det finns olika typer av läkemedel som används för att behandla olika typer av inkontinens. Till exempel kan antikolinergika användas för att behandla överaktiv blåsa, medan muskelavslappnande läkemedel kan användas för att behandla stressinkontinens.

Operation

Kirurgi är den sista linjen av behandling för urininkontinens. Det finns olika typer av kirurgiska ingrepp som kan användas för att behandla olika typer av inkontinens. Till exempel kan sling-operationer användas för att stödja blåsan och förbättra kontrollen över urinering. Andra typer av operationer kan användas för att ta bort delar av blåsan eller prostatan som orsakar problemet.

Hur urininkontinens kan förebyggas

Hälsosam livsstil

Först och främst är det viktigt att ha en hälsosam livsstil. Det innebär att du ska äta en balanserad kost, träna regelbundet och undvika tobak och alkohol. Detta hjälper till att stärka musklerna i bäckenområdet, vilket kan minska risken för urininkontinens.

Drick tillräckligt med vatten

Det är också viktigt att du dricker tillräckligt med vatten. Att dricka för lite vatten kan leda till att urinen blir mer koncentrerad, vilket kan orsaka irritation och inflammation i urinvägarna. Försök att dricka minst 8 glas vatten om dagen för att hålla dig hydrerad med vätska.

Utför övningar

Övningar som antingen styrker eller slappnar av musklerna i bäckenområdet är också ett bra sätt att förebygga urininkontinens. Kegelövningar är speciellt användbara eftersom de styrker bäckenmusklerna, vilket gör det lättare att kontrollera urinflödet. Du kan också prova yoga eller pilates för att slappna av musklerna i bäckenområdet.

Komplikationer till urininkontinens

Urininkontinens är ett vanligt problem som kan leda till allvarliga komplikationer om det inte behandlas. Komplikationer till urininkontinens kan vara både fysiska och psykiska.

 • Fysiska komplikationer till urininkontinens inkluderar infektioner, såsom urinvägsinfektioner och njurinfektioner.
 • Urinvägsinfektioner är vanligare hos personer med urininkontinens, eftersom de ofta har en ökad mängd bakterier i urinen.
 • Njurinfektioner kan orsaka allvarliga skador på njurarna, vilket kan leda till nedsatt njurfunktion.
  Psykiska komplikationer till urininkontinens inkluderar depression, ångest och social isolering.
 • Personer med urininkontinens kan känna sig skamfulla och isolerade från andra, vilket kan leda till depression och ångest. De kan också ha svårt att delta i sociala aktiviteter eller att gå ut, eftersom de är rädda för att läcka.

Det finns flera olika behandlingar som kan hjälpa till att minska komplikationerna av urininkontinens. Det finns mediciner som kan hjälpa till att lindra symtom, såsom antikolinergika som minskar muskelspasmer i blåsan. Det finns också olika typer av kirurgi som kan användas för att reparera skador i blåsan eller för att stödja blåsan.

Psykologisk hjälp kan också vara viktigt för att hantera konsekvenserna av urininkontinens. Psykoterapi kan hjälpa personer med urininkontinens att hantera sina känslor av skam och isolering, samtidigt som de lär sig strategier för att hantera situationen.

Prognosen vid urininkontinens

Prognosen för urininkontinens beror på orsaken till tillståndet. Om orsaken är en medicinsk sjukdom, som diabetes eller prostatacancer, kan behandlingen vara effektiv och prognosen god. Om orsaken är en skada eller annan fysisk skada, kan det vara svårare att behandla och prognosen kan vara mer osäker.

Det finns olika typer av behandlingar som kan användas för att hjälpa till att lindra symtomen på urininkontinens. Dessa inkluderar läkemedel, kirurgi, träning och livsstilsförändringar. Läkemedel kan hjälpa till att minska antalet urintillfällen och träning kan hjälpa till att stärka musklerna i bäckenområdet för att hjälpa till att kontrollera urinflödet.

Differentialdiagnoser till urininkontinens

För att diagnostisera urininkontinens krävs en noggrann undersökning och differentialdiagnos. Differentialdiagnoser är processen att utesluta andra möjliga orsaker till ett medicinskt tillstånd.

För att diagnostisera urininkontinens krävs en noggrann undersökning och differentialdiagnos. Läkaren kommer att bedöma patientens historia, fysiska undersökning och laboratorietester för att fastställa den exakta orsaken till urininkontinensen. Behandlingen kommer sedan att baseras på den diagnostiserade orsaken.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.