Uppdaterad vägledning för klinisk vård för spina bifida

1 min läsning

Uppdaterad klinisk vård vägledning för spina bifida

Minus

Människor med spina bifida får inte alltid samma sjukvård. För att lösa detta problem har Spina Bifida Association(SBA) utvecklat uppdaterad klinisk vägledning nu tillgänglig på organisationens webbplats.

Denna uppdaterade vägledning omfattar 25 områden av fysisk hälsa, psykisk hälsa och allmänt välbefinnande för personer med spina bifida, från födsel till vuxen ålder. Dessa rekommendationer bygger på ny vetenskaplig litteratur och klinisk konsensus eller överenskommelse mellan 80 kliniker från SBAs Clinical Care Network som behandlar patienter med spina bifida. Clinical Care Network får finansiering från Riktlinjer National Center on BirthDefekts och Developmental Disabilities.

SBA kommer att dela denna uppdaterade vägledning med alla kliniker som behandlar patienter med spina bifida så att varje patient har möjlighet att få samma högkvalitativa hälso- och sjukvård. Dessa uppdaterade rekommendationer för klinisk vård fungerar också som informationskälla för kliniker som kanske inte känner till spina bifida.

Om spina bifida

Spina bifida är en fosterfel som påverkar ryggraden. Spina bifida uppträder när en del av ryggraden, liksom ryggmärgen under, inte bildas korrekt under graviditeten. Detta resulterar vanligtvis i skador på ryggmärgen och nerverna. Spina bifida kan orsaka fysiska och intellektuella funktionshinder som sträcker sig från mild till svår. Varje år föds cirka 1 500 barn med spina bifida i Sverige.

Senaste av Blog