Ulcerös kolit: symtom, orsaker, utredning, behandling

6 min läsning
ulcurös colit tjocktarm inflammation
ulcurös colit tjocktarm inflammation

Ulcerös kolit är ett kroniskt tillstånd där tjocktarmen och ändtarmen blir inflammerad. Ulcerös kolit drabbar vanligtvis bara en särskild del av tjocktarmen (kolon) och ändtarmen som är slutet av tarmen och där avföringen samlas innan defekation. I första hand är det slemhinnan i ändtarmen som drabbas, men även tjocktarmen kan bli inflammerad. Patienter blir oftast dåliga vid skov med feber, diarré och blod i avföringen. Ulcerös kolit kan behandlas framgångsrikt med mediciner men går inte att bota i dagsläget utan inflammationen trycks ned med anti-inflammatoriska läkemedel eller mer avancerade immundämpande läkemedel. Ulcerös kolit är en så kallad inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och skiljer sig från Crohns sjukdom som är en annan inflammatorisk tarmsjukdom. Vid Crohns sjukdom drabbas hela mag-tarmkanalen av inflammation, det är alltså inte bara tjocktarmen och ändtarmen som vid Ulcerös kolit.

Symptom på ulcerös kolit

De viktigaste symptomen på ulcerös kolit är:

 • Återkommande diarré, som kan innehålla blod, slem eller pus
 • Du kan också bli förstoppad om det endast är ändtarmen som är inflammerad
 • Magsmärtor
 • Behöver tömma tarmarna ofta
 • Du kan också uppleva extrem trötthet (trötthet), aptitlöshet och viktminskning.
 • Feber

Svårighetsgraden av symtomen varierar beroende på hur mycket av rektum och kolon som är inflammerad och hur allvarlig inflammationen är. För vissa människor har tillståndet en betydande inverkan på deras vardag.

Sjukdomen går i perioder

Sjukdomen går i perioder, så kallade skov. Det betyder att du har perioder med besvär och perioder då du mår bättre. Vilka besvär du får och hur länge de varar är olika från person till person.

Vissa personer kan gå i veckor eller månader med mycket lindriga symtom, eller inga alls, följt av perioder då symtomen är särskilt besvärliga. I samband med skov kan vissa personer med ulcerös kolit uppleva andra symptom.

Vissa människor upplever följande symptom i samband med skov:

 • Smärtsamma och svullna leder (artrit)
 • Munsår
 • Hudområden som blir röda, svullna och smärtsamma
 • Irriterade och röda ögon

Vid svåra fall, definierat som att tömma tarmarna 6 eller fler gånger om dagen, kan ytterligare symtom vara:

 • Andfåddhet
 • Snabb eller oregelbundna hjärtslag
 • En hög temperatur (feber)
 • Blod i avföringen blir mer uppenbart

Hos de flesta människor identifieras ingen specifik utlösare för skov, även om en tarminfektion ibland kan vara orsaken. Stress anses också vara en potentiell faktor.

När du ska söka läkare

Du bör kontakta din allmänläkare / vårdcentral så snart som möjligt om du har symtom på ulcerös kolit och du inte har diagnostiserats med tillståndet. De kan ordna blod- eller avföringstest för att avgöra vad som kan orsaka dina symtom. Om det behövs kan de hänvisa dig till sjukhuset för ytterligare tester.

Ta reda på mer för att diagnostisera ulcerös kolit. Om du har fått diagnosen ulcerös kolit och tror att du kan ha ett svårt skov, kontakta en läkare eller ditt vårdteam för råd.

Om det är bråttom

Kontakta genast en vårdcentral eller medicinmottagning om du har ett eller flera av följande symtom:

 • Du har intensiva och blodiga diarréer.
 • Du har feber och ont i magen som inte går över, samt blod i avföringen eller fler diarréer än tidigare.

Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Om du redan har diagnosen ulcerös kolit

Kontakta din mag-tarmmottagning eller vårdcentralen om du redan vet att du har ulcerös kolit och du blir sämre:

 • Du får mer ont i magen eller mer diarré.
 • Du får feber som du misstänker kan ha att göra med din sjukdom.
 • Du går ner i vikt.
 • Du känner av besvär från lederna, huden eller ögonen.

Vad orsakar ulcerös kolit?

Ulcerös kolit anses vara ett autoimmun tillstånd. Detta innebär att immunsystemet, kroppens försvar mot infektion, fel angriper frisk vävnad. Den mest populära teorin är att immunsystemet av misstag försöker oskadliggöra ofarliga bakterier inuti tjocktarmen för de uppfattar bakterierna som ett hot och attackerar vävnaderna i tjocktarmen, vilket gör att den blir inflammerad.

Exakt vad som orsakar immunsystemet att uppträda på detta sätt är oklart. De flesta experter tror att det är en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer.

Hur ulcerös kolit behandlas

Behandling för ulcerös kolit syftar till att lindra symtomen under ett skov och förhindra att symptomen återvänder (upprätthålla remission).

Hos de flesta människor uppnås detta genom att ta medicin, såsom:

 • Aminosalicylater (ASA)
 • Kortikosteroider
 • Immunosuppressiva medel

Milda till måttliga skov kan vanligtvis behandlas hemma. Men allvarligare skov måste behandlas på sjukhus. Om läkemedel inte är effektiva på att kontrollera dina symtom eller din livskvalitet påverkas väsentligt av ditt tillstånd, kan kirurgi för att avlägsna delar av din tjocktarm vara ett alternativ.

Under operationen kommer din tunntarmen antingen att avledas från en öppning i buken (en ileostomi) eller användas för att skapa en inre påse som är kopplad till din anus. De allra flesta med ulcerös kolit behöver inte opereras.

De allra flesta som har ulcerös kolit behöver någon form av behandling. Behandlingen botar inte sjukdomen, men den minskar och lindrar inflammationen i tarmen. Behandlingen minskar också risken för att bli sjuk igen.

Behandling med läkemedel

Läkemedelsbehandlingen vid ulcerös kolit påverkar sjukdomen på flera sätt:

 • Behandlingen lindrar besvären som du får när tarmen är inflammerad.
 • Behandlingen läker slemhinnan i tarmen så bra som möjligt.
 • Behandlingen påverkar immunförsvaret och förebygger på så sätt att tarmen inflammeras igen.

Har du plötsliga och intensiva symtom får du oftast en kortvarig behandling för att lindra besvären. Du får då så kallade 5-ASA-preparat eller kortison. När besvären sedan minskat får du ibland använda andra läkemedel som dämpar inflammationen och som minskar risken för återfall. Vilka läkemedel och vilken dos du får beror på din sjukdom.

Läkemedel som lindrar besvären

Läkemedel mot diarré och läckage

Du kan behöva läkemedel för att minska diarré och läckage från ändtarmen. Dessa läkemedel motverkar också att du förlorar vätska genom löst bajs. Även fibertillskott kan hjälpa till att göra avföringen fastare och minska diarré.

Berätta för din läkare om du tar denna typ av läkemedel. Läkemedlen kan ge dig en felaktig uppfattning att du har färre diarréer per dygn, och därmed en felaktig uppfattning av hur inflammerad tarmen faktiskt är.

Läkemedel som dämpar inflammationen

5-ASA

En grupp läkemedel som ofta används vid ulcerös kolit heter 5-ASA. Läkemedlen minskar inflammationen i tarmen. Denna grupp av läkemedel kan användas både som inflammationsdämpande om du har en pågående inflammation och som förebyggande behandling.

Läkemedlen finns som tabletter eller kapslar. Vilken form av läkemedlet du får beror på dina besvär och vilken del av tarmen som är inflammerad.

Kortison

Läkemedel med kortison gör att inflammationen i tarmen minskar. Hur stor dos och hur länge du behöver läkemedel med kortison varierar.

Följ anvisningarna du fått av läkaren

Det är viktigt att du följer den ordination och det doseringsschema du fått av din läkare när du tar kortison i tablettform. De allra flesta behandlingarna med kortison avslutas genom att dosen minskas stegvis, ibland under flera månader. Avsluta inte behandlingen utan att tala med din läkare.

Läkemedel som påverkar immunförsvaret

Ibland behandlas ulcerös kolit med så kallade immunmodulerande läkemedel eller biologiska läkemedel. Dessa läkemedel påverkar immunförsvaret och används ofta för att dämpa inflammationen i tarmen.

Läkemedlen minskar också risken för att inflammationen ska komma tillbaka. Den här typen av behandling kan du ibland få använda under flera år.

Komplikationer av ulcerös kolit

Komplikationer av ulcerös kolit inkluderar:

 • Primär skleroserande kolangit – där gallgångarna inuti levern skadas
 • En ökad risk för att utveckla tarmcancer
 • Dålig tillväxt och utveckling hos barn och ungdomar

Dessutom kan några av de läkemedel som används för att behandla ulcerös kolit orsaka försvagning av benen (osteoporos) som en bieffekt.

IBD eller IBS?

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) är en term som huvudsakligen används för att beskriva 2 tillstånd som orsakar inflammation i tarmen (mag-tarmkanalen).

De är:

 • Ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom

IBD bör inte förväxlas med colon irritabile (IBS), vilket är ett annat tillstånd och kräver olika behandling.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Har du diabetes, övervikt eller fetma?

Dialiv är appen för alla med diabetes. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontroll och få stöd när du behöver det.

Dialiv är appen för alla med diabetes, övervikt eller fetma. Få tillgång till alla verktyg du behöver. Chatta med läkare när du vill. Ta kontrollen.

Nu med Blodsockerkit!