Tuberkulos (TBC): symtom, smitta, orsaker, utredning, behandling

2020-03-02
3 min läsning
tuberkolos lungsjukdomar hosta infektion
tuberkolos lungsjukdomar hosta infektion

Tuberkulos (TB)

Tuberkulos (TB) är en bakteriell infektion som sprids genom inandning av små droppar från hosta eller nysningar av en smittad person. Tuberkulos drabbar främst lungorna men det kan påverka flera system i kroppen såsom mag-tarmkanalen, körtlar, skelett, leder, urinvägar och nervsystemet. Tuberkulos är ett potentiellt allvarligt tillstånd, men det kan botas om det behandlas med rätt antibiotika. I vissa fall är tuberkulos svårbehandlat och behandlingen kräver alltid specialistvård för att behandla infektionen säkert och effektivt.

Symtom på tuberkulos

Typiska symtom på tuberkulos inkluderar:

 • En ihållande hosta som varar mer än 3 veckor och vanligtvis producerar slem, det är inte ovanligt med blodiga upphostningar
 • Viktminskning
 • Nattliga svettningar, personer som är drabbade vaknar ibland upp under nätterna och är genomsvettiga
 • Hög kroppstemperatur
 • Trötthetskänsla
 • Aptitförlust
 • Svullnad i lymfkörtlar
 • Tuberkulos kan även resultera i mer organspecifika symptom

Du bör kontakta din allmänläkare / vårdcentral om du har en hosta som varar mer än 3 veckor eller om du hostar upp blod och upplever en allmän sjukdomskänsla. Riskgrupper för tuberkulos i Sverige är framför allt utlandsfödda och deras familjer men förekommer nu i större utsträckning bland personer födda i Sverige. Tuberkulos är såpass ovanligt bland personer födda i Sverige att sjukvården sällan övervägar tuberkulos som en differentialdiagnos. Tuberkulos drabbar framför allt luftvägar och lungor men

Riskgrupper för tuberkulos i Sverige är bl a utlandsfödda och deras barn, äldre samt hemlösa, men man bör ha diagnosen i åtanke även hos andra vid typiska symtom. Tuberkulos hos personer födda i Sverige är nu så ovanligt att risken är stor att diagnosen inte övervägs.

Vad orsakar TB?

TB är en bakteriell infektion. TB som påverkar lungorna är den mest smittsamma typen, men det sprider sig vanligtvis bara efter långvarig exponering för någon med sjukdomen. Hos de flesta friska människor hanterar kroppens immunsystemet infektionen och du utvecklar aldrig några symptom. Ibland kan immunsystemet inte hantera bakterierna fast de lyckas förhindra bakterierna från att sprida sig i kroppen. Du kommer alltså inte att utveckla några symptom men bakterierna förblir i din kropp, detta kallas latent TB. Människor med latent tuberkulos är inte smittsamma mot andra. Om immunsystemet inte klarar av att hantera sjukdomen kan det spridas först via lungorna och sen till andra delar av kroppen. Symptomen kommer att utvecklas inom några veckor eller månader. När du väl upplever symptom från tuberkulos kallas det för aktiv TB. Latent TB kan utvecklas till aktiv tuberkulos vid ett senare tillfälle, särskilt om ditt immunförsvar försvagas av andra tillstånd.

Tuberkulos är en oerhört vanlig sjukdom och världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att ca två miljarder människor är infektera med latent tuberklos. Flera miljoner människor drabbas och går bort i tuberkulos varje år. Tuberkulos beror på flera olika bakterier som alla ger upphov till tuberkulos men en särskild bakterie som heter mycobacteruym tubercolosis orsakas majoriteten av fallen. I vissa fall kan immundämpande behandling leda till aktivering av latent tuberkulos.

Behandling av TB

Med behandling kan TB nästan alltid botas. En kur av antibiotika måste vanligtvis tas i 6 månader. Flera olika antibiotika används eftersom vissa former av tuberkulos är resistenta mot vissa antibiotika. Om du är infekterad med en läkemedelsresistent form av tuberkulos, kan behandling med 6 eller fler olika mediciner behövas. Om du får diagnosen tuberkulos, kommer du att vara smittsam i cirka 2 till 3 veckor från det att du påbörjar din behandling.

Du behöver vanligtvis inte isoleras under denna tid, men det är viktigt att vidta några grundläggande försiktighetsåtgärder för att stoppa infektionen sprider sig till din familj och vänner.

Du bör göra följande:

 • Hålla dig borta från jobbet eller skolan tills ditt behandlingsteam råder dig att det är säkert att återvända
 • Alltid täcka munnen när du hostar, nyser eller skrattar
 • Öppna fönster när det är möjligt
 • Se till att det finns gott om frisk luft i de områden där du tillbringar tid
 • Undvika att sova i samma rum som andra

Om du har nära kontakt med någon som har tuberkulos kan begära tester för att se om du också är smittad. Dessa kan innefatta en lungröntgen, blodprov och ett hudtest som kallas Mantoux-testet.

Vaccination för TB

BCG-vaccinet erbjuder skydd mot tuberkulos och rekommenderas i offentlig sjukvård för spädbarn, barn och vuxna under 35 år som anses löpa risk att fånga tuberkulos. BCG-vaccinet ges inte rutinmässigt till någon över 35 år eftersom det inte finns några bevis för att det fungerar för personer i denna åldersgrupp.

Riskgrupper inkluderar:

 • Barn som bor i högriskområden för TB
 • Nära familjemedlemmar från länder med höga TB-siffror
 • Människor som kommer att bo och arbeta med lokalbefolkningen i mer än 3 månader i ett område med TB

Om du är sjukvårdspersonal och kommer i kontakt med patienter eller kliniska prover, bör du också ha TB-vaccination, oavsett ålder.

Länder med hög TB-frekvens

Delar av världen med höga nivåer av TB inkluderar:

 • Afrika – särskilt söder om Sahara (alla afrikanska länder söder om Saharaöknen) och Västafrika
 • Sydasien – inklusive Indien, Pakistan, Indonesien och Bangladesh
 • Ryssland
 • Kina
 • Sydamerika
 • Västra Stillahavsområdet – inklusive Vietnam, Kambodja och Filippinerna

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Allt om Flygvärdinnesjukan (perioral dermatit) – Symptom, behandling och förebyggande åtgärder.

Flygvärdinnesjukan (perioral dermatit) är en vanlig hudåkomma som kan misstas