Trötthet – orsaker, utredning, behandling och uppföljning

Allt om trötthet

Trötthet definieras nog olika bland oss människor. Vissa människor upplever nog trötthet tidigare än andra. Trötthet och orkeslöshet är något som används synonymt. Trötthet är vanligt i dag och en betydande andel av alla de som söker inom primärvården söker för just trötthet. Det är en utmaning för vårdcentralsläkare att skilja på normal trötthet och sjukdomsorsakad trötthet.

Psykiska orsaker är den dominerande förklaringen till trötthet. Vanlig vardagstress är en vanlig orsak och även allvarligare sjukdomar såsom depression och ångest. Kroppslig trötthet (somatisk sjukdom) föreligger hos en mindre andel av alla individer med trötthet, ungefär 1 av 4 personer har en sjukdomlig orsak till deras trötthet.

Vanliga orsaker till trötthet

 • Utbrändhet, kriser, ångestsjukdomar, depression och sömnstörningar
 • Infektionssjukdomar
 • Blodbrist (anemi) eller lågt blodvärde som kan bero på blödning eller annan sjukdom
 • Diabetes (samtliga varianter)
 • Autoimmun sjukdom där inflammationen möjligtvis bidrar till energibristen
 • endokrina sjukdomar (hormonella störningar)
 • Flera cancersjukdomar
 • Hjärtsvikt eller lungsjukdomar
 • HIV-infektion

Idag finns flera behandlingsmetoder mot både psykisk trötthet och de somatiska (kroppsliga) sjukdomar som kan bidra till trötthet. Det är viktigt att behandla grundorsaken till tröttheten, eftersom det endast är ett symtom på något annat tillstånd.

Symtom och tecken på trötthet

 1. Trötthet: En allmän känsla av trötthet och utmattning som kan leda till att man inte orkar med aktiviteter som vanligtvis är lätta att utföra. Det inkluderar även vardagsaktivitet som att städa, tvätta rent eller laga mat.
 2. Sömnproblem: En överdriven känsla av sömnbehov, vilket kan leda till att man inte kan hålla sig vaken eller fokuserad på uppgifter.
 3. Huvudvärk: Huvudvärk är ett vanligt symptom på trötthet och kan variera från mild till svår.
 4. Förvirring: Förvirring är ett annat symptom som kan uppstå när man är trött. Det innebär att man har svårt att fokusera, tänka klart och minnas saker.
 5. Minnesförlust: Trötthet kan leda till att man har svårt att minnas saker som hände tidigare under dagen eller veckan.
 6. Yrsel: Yrsel är ett annat symptom som kan uppstå när man är trött, det innebär att man känner sig svajig och obalanserad.
 7. Irritabilitet: Trötthet kan leda till att man blir irriterad och lättretlig, vilket kan göra det svårt att umgås med andra människor.

Orsaker till trötthet

Trötthet är ett vanligt problem som många människor stöter på. Det kan bero på flera olika orsaker, och det är viktigt att förstå dessa orsaker för att kunna hantera tröttheten. Här är några vanliga orsaker till trötthet.

 1. Sömnbrist: En av de vanligaste orsakerna till trötthet är sömnbrist. Om du inte får nog med sömn, kan det leda till trötthet och bristande energi. För att undvika trötthet bör du försöka få minst sju till åtta timmars sömn varje natt.
 2. Stress: Stress kan också leda till trötthet. Om du är under stress kan det göra att du inte sover bra eller att du inte tar hand om dig själv ordentligt. För att hantera stress kan du prova avslappningsmetoder som yoga eller meditation.
 3. Överarbete: Ibland kan vi bli så upptagna med vårt jobb eller andra aktiviteter att vi glömmer att ta hand om oss själva och vila. För mycket arbete kan leda till trötthet och utmattning, så se till att ta regelbundna pauser och ge dig själv tid att vila.
 4. Sjukdomar: Vissa sjukdomar kan leda till trötthet, inklusive anemi, diabetes, depression och fibromyalgi. Om du misstänker att din trötthet beror på en sjukdom, bör du rådfråga din läkare för en diagnos och behandling.
 5. Brist på näringsämnen: En annan vanlig orsak till trötthet är brist på näringsämnen som vitaminer och mineraler. Se till att äta en balanserad kost med mycket grönsaker, frukt, fullkorn och magert kött för att få alla de näringsämnen du behöver.

Om du lider av trötthet bör du prata med din läkare för att identifiera orsaken och hitta en lämplig behandling. Genom att ta reda på vilka orsaker som ligger bakom din trötthet kan du hitta en lösning som fungerar för dig.

Sjukdomar som kan orsaka trötthet

 • Leversjukdomar
 • Njursjukdomar
 • Blodsjukdomar (anemi, inflammatoriska sjukdomar)
 • Cancer (flera cancersjukdomar)
 • Feber
 • Lungsjukdomar (KOL, astma)
 • Depression
 • Diabetes (alla varianter men snabbt svängande trötthet är mer vanligt hos typ 1 diabetiker)
 • Fibromyoalgi
 • Hjärtsjukdomar
 • Hyperthyroidism (förhöjd produktion av sköldkörtelhormoner)
 • Hypothyroidism (låg produktion av sköldkörtelhormoner)
 • Inflammatorisk tarmsjukdom (Chrons sjukdom, ulcerös kolit, inflammatorisk kolit)
 • Läkemedelsbehandling
 • Fetma/övervikt
 • Sömnapné
 • Tidigare svår psykiatrisk- eller somatisk sjukdom

Andra tillstånd som kan bidra till trötthet

 • Alkohol- eller droganvändning
 • Otillräckligt med fysisk aktivitet
 • Läkemedel, ex hostmediciner eller antihistaminer
 • Dåliga kostvanor

Hur diagnostiseras trötthet

Trötthet är ett vanligt symptom som kan bero på många olika saker. För att diagnostisera trötthet och hitta orsaken till det, är det viktigt att göra en utförlig undersökning. Denna undersökning innehåller vanligtvis en medicinsk historia, fysisk undersökning, laboratorietester och andra tester.

Fysisk undersökning hos läkare

En medicinsk historia är en sammanfattning av patientens medicinska bakgrund och symtom. Läkaren kommer att ställa frågor om patientens livsstil, mediciner, diet, arbetsmiljö och andra faktorer som kan ha en inverkan på tröttheten.

Under fysisk undersökning kommer läkaren att undersöka patientens allmäntillstånd, puls och blodtryck. De kommer också att leta efter tecken på infektioner eller andra sjukdomar som kan orsaka trötthet.
Laboratorietester är nödvändiga för att utesluta eventuella underliggande medicinska tillstånd som kan leda till trötthet.

Blodprover

Blodprov tas för att mäta nivåerna av järn, vitaminer, hormoner och andra ämnen i blodet som kan påverka tröttheten. Det är även viktigt att mäta om det finns några tecken till inflammation i kroppen. Det kan bidra till att en individ känner sig trött och orsaken till den förhöjda inflammationen måste fastställas. Urinprov tas också för att utesluta infektioner eller andra sjukdomar som kan leda till trötthet.

I vissa fall behövs röntgenundersökningar

Andra tester som kan användas för att diagnostisera trötthet inkluderar röntgenstrålar, datortomografi (CT) skanningar, magnetisk resonansavbildning (MRI) skanningar och elektroencefalogram (EEG). Dessa tester används för att identifiera eventuella neurologiska problem som kan leda till trötthet.

Psykologisk undersökning om nödvändigt

Om läkaren misstänker att tröttheten beror på psykologiska orsaker, kan de ordinera ytterligare tester som inkluderar psykologiska tester och intervjuer. Dessa tester hjälper läkaren att fastställa om tröttheten har ett psykologiskt ursprung.

Efter att ha genomfört alla dessa tester kommer läkaren att kunna diagnostisera trötthet och bestämma den underliggande orsaken till det. Om det finns ett medicinskt problem som orsakar tröttheten kommer läkaren att ordinera behandlingen baserat på resultaten av testerna. Om det inte finns några medicinska orsaker kommer läkaren att rekommendera livsstilsförändringar som kan hjälpa till att minska tröttheten.

När ska du söka vård hos läkare?

Om du känner en påtaglig trötthet eller andra symtom såsom nattliga svettningar, viktnedgång, koncentrationssvårigheter, psykosocial påverkan eller andra allmänna symtom. Då är det läge att söka sjukvård för att avgöra den bakomliggande orsaken till tröttheten.

Hur behandlas trötthet

Trötthet är ett vanligt problem som många människor upplever. Det kan vara ett resultat av stress, sömnbrist, hormonrubbningar eller andra medicinska tillstånd. Det finns olika typer av behandlingar som kan hjälpa till att lindra trötthet och förbättra livskvaliteten.

Olika metoder för att motverka trötthet

En vanlig behandling för trötthet är att försöka identifiera orsaken till tröttheten och ta itu med den. Om tröttheten orsakas av stress, kan det hjälpa att använda stresshanteringsstrategier som yoga, konditionsträning, meditation eller andningsövningar.

Sömbrist

Om tröttheten är ett resultat av sömnbrist, kan det hjälpa att följa en regelbunden sömnrutin som innehåller att gå och lägga sig vid samma tid varje dag och vakna upp vid samma tid varje morgon.

Läkemedel och kosttillskott

Läkemedel kan också användas för att behandla trötthet. Stimulerande läkemedel som modafinil och methylphenidat (Ritalin) har visat sig vara effektiva för att behandla trötthet som orsakas av sömnstörningar. Dessa läkemedel bör dock endast användas under korta perioder och under noggrann övervakning av en läkare.

Kosttillskott som vitaminer och mineraler kan också hjälpa till att behandla trötthet. Vitamin B12, folsyra och järn är alla tillskott som har visat sig ha positiva effekter på trötthet. Det är dock viktigt att konsultera en läkare innan man tar några kosttillskott eftersom de kan interagera med andra mediciner som man tar.

Fysisk aktivitet

Motion är en annan effektiv metod för att behandla trötthet. Regelbunden motion hjälper till att öka energinivåerna och stärka immunförsvaret. Motion hjälper också till att minska stressnivåerna och förbättra sömnkvaliteten.

Psykoterapi

Slutligen kan psykoterapi vara ett bra alternativ för att behandla trötthet. Psykoterapi kan hjälpa till att identifiera de underliggande orsakerna till tröttheten och hitta strategier för att hantera dem. Det kan också hjälpa till att lindra stressnivåer och ångest som ofta leder till trötthet.

Sammanfattningsvis finns det olika typer av behandlingar som kan hjälpa till att lindra trötthet. Det är viktigt att identifiera orsaken till tröttheten för att avgöra vilken typ av behandling som skulle fungera bäst. Det är också viktigt att diskutera eventuella risker med sin läkare innan man börjar någon form av behandling.

Hur kan trötthet förebyggas

Trötthet är ett vanligt problem som många människor står inför. Det kan vara svårt att hantera trötthet och det kan leda till en minskad livskvalitet. För att förebygga trötthet är det viktigt att veta vad som orsakar den.

Betydelsen av bra sömn

En av de vanligaste orsakerna till trötthet är brist på sömn. För att förebygga trötthet bör du se till att du får tillräckligt med sömn. Försök att sova minst sju till åtta timmar per natt och undvik att ta långa powernaps under dagen. För att hjälpa dig att sova bättre kan du försöka med avslappningsmetoder som yoga, meditation eller andningstekniker.

Hantera stress (stresshormoner)

En annan vanlig orsak till trötthet är stress. Stress kan leda till en ökad produktion av stresshormoner som kortisol och adrenalin, vilket kan göra att du känner dig trött. För att förebygga trötthet genom att minska stressen, bör du försöka hitta metoder för att hantera stressiga situationer. Detta kan innebära att ta regelbundna pauser från arbete eller studier, eller att använda tekniker som mindfulness eller avslappning.

Dåliga kostvanor (näringsbrist)

En annan vanlig orsak till trötthet är otillräcklig näring. Att äta en balanserad kost med rikligt med frukt, grönsaker, fullkorn och magert protein kan hjälpa dig att hålla dig energisk hela dagen. Undvik fet mat, socker och alkohol, eftersom de kan leda till trötthet och slöhet.

Sjukdomar som orsak till trötthet

Slutligen kan trötthet också orsakas av medicinska problem som anemi, sköldkörtelsjukdomar eller depression. Om du misstänker att din trötthet beror på en medicinsk orsak bör du kontakta din läkare för en utvärdering.

Genom att förstå vad som orsakar trötthet och genomföra några enkla livsstilsförändringar kan du minska risken för trötthet och uppleva mer energi i din vardag. Det är fullt möjligt att förebygga trötthet genom att ändra livsstilsfaktorer och ändra på flera viktiga element i vardagen.

Komplikationer till trötthet

Koncentrationssvårigheter

Trötthet kan också leda till komplikationer som kan ha allvarliga konsekvenser för din hälsa.
En av de vanligaste komplikationerna till trötthet är minskad produktivitet. Om du ofta är trött kan det leda till att du inte presterar lika bra som vanligt på jobbet eller i skolan. Det kan också leda till att du har svårt att koncentrera dig och att du har svårt att ta itu med dagliga uppgifter.

Nedstämdhet och depression

En annan komplikation till trötthet är depression. Om du ofta är trött kan det leda till att du känner dig nedstämd och har svårt att hantera vardagliga situationer. Depression kan också leda till problem med sömn, vilket ytterligare förvärrar tröttheten. Det innebär att trötthet kan ge sig till uttryck på många sätt.

Balans- och kordinationsstörningar

Trötthet kan också leda till problem med balansen och koordinationen. Om du ofta är trött kan det leda till att du har svårt att gå rakt och att du har svårt att utföra vissa rörelser. Det kan också leda till att du har svårt att reagera snabbt på situationer som kräver snabba beslut.

Minnesproblematik

Slutligen kan trötthet leda till problem med minnet. Om du ofta är trött kan det leda till att du har svårt att komma ihåg saker och att du har svårt att fokusera på vad som händer runt dig. Detta kan göra det svårare för dig att lära sig nya saker eller att utföra dagliga aktiviteter.
Om du upplever någon av dessa komplikationer bör du prata med din läkare om det. De kan hjälpa dig att identifiera orsaken bakom din trötthet och ge dig rätt behandling för att lindra symtomen.

Prognosen vid trötthet

Prognosen för trötthet beror på vilken orsak som ligger bakom den. Om tröttheten är relaterad till stress eller sömnbrist, kan den ofta behandlas genom att minska stressnivåerna och förbättra sömnvanorna.

Om livsstilsförändringar hjälper

Det kan innebära att man tar ledigt från jobbet, gör yoga eller meditation, försöker sova regelbundet och äter hälsosam mat. Om tröttheten inte förbättras med dessa åtgärder, kan det vara nödvändigt att konsultera en läkare för att utesluta andra orsaker.

Behandla grundsjukomen för att förbättra och avgöra prognos

Hormonförändringar som orsakar trötthet kan vara ett tecken på en hormonell obalans. Detta kan behandlas med hormonersättningsterapi eller andra mediciner som anpassas till patientens specifika behov. Om tröttheten är relaterad till en hormonell obalans, kan prognosen vara gynnsam om patienten får rätt behandling.

Sjukdomar som orsakar trötthet inkluderar anemi (blodbrist, lågt blodvärde), diabetes och hypo- och hyperthyroidism (låg och förhöjd produktion av sköldkörtelhormon). Prognosen för dessa sjukdomar beror på hur tidigt de upptäcks och hur väl de behandlas. Om sjukdomen upptäcks i tid och patienten får rätt medicinering och stöd, kan prognosen vara mycket gynnsam.

Sammanfattningsvis beror prognosen vid trötthet på orsaken till symptomet. Om orsaken är stress eller sömnbrist, kan tröttheten ofta behandlas genom att minska stressnivåerna och förbättra sömnvanorna. Om orsaken är hormonell obalans eller en sjukdom, kan prognosen vara gynnsam om patienten får rätt behandling i tid.

Differentialdiagnoser till trötthet

Det finns flera olika typer av differentialdiagnoser för trötthet. De vanligaste är följande:

 1. Anemi: Anemi är ett tillstånd där blodet har för lågt hemoglobin, ett protein som transporterar syre i kroppen. Symptom inkluderar trötthet, yrsel, blekhet och andfåddhet.
 2. Depression: Depression är en psykisk sjukdom som kan leda till låg energi och trötthet. Andra symtom inkluderar nedstämdhet, ångest och minskad aptit
 3. Hypotyreoidism: Hypotyreoidism är ett tillstånd där sköldkörteln producerar för lite hormoner. Symptom inkluderar trötthet, viktökning, torr hud och kalla extremiteter.
 4. Sömnapné: Sömnapné är ett tillstånd där andningen stannar upp under sömnen. Det kan leda till trötthet och dagtrötthet. Andra symtom inkluderar snarkning, huvudvärk och minskad koncentrationsförmåga.
 5. Diabetes: Diabetes är en sjukdom där kroppen inte kan reglera blodsockernivåerna ordentligt. Symptom inkluderar trötthet, hunger, törst och urinering ofta.
 6. Fibromyalgi: Fibromyalgi är en sjukdom som orsakar muskelvärk och trötthet. Andra symtom inkluderar huvudvärk, yrsel och problem med koncentrationen.

En differentialdiagnos för trötthet börjar med att läkaren frågar patienten om deras symptom och sedan utför olika tester för att utesluta andra möjliga orsaker till tröttheten. Om inga andra orsaker hittas kan läkaren diagnostisera tröttheten som primärtillståndet och börja behandla det med livsstilsförändringar eller mediciner.

Om du upplever trötthet bör du alltid rådfråga din läkare för att ta reda på orsaken bakom detta symptom. Genom att göra en differentialdiagnos kan läkaren hitta den riktiga diagnosen och ge dig rätt behandling för att lindra dina symptom.