Trigeminusneuralgi: symtom, orsak, utredning, behandling

3 min läsning
trigeminusneuralgi
trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi

Vid trigeminusneuralgi uppstår en plötslig och svår ansiktssmärta. Det beskrivs ofta som en skarp smärta eller som att drabbas av en elektrisk stöt i käken, tänder eller tandkött. Det uppstår vanligtvis i korta, oförutsägbara attacker som kan variera från några sekunder till ca 2 minuter. Attackerna slutar efter ett par sekunder och vara sällan mer än någon minut.

I de flesta fall påverkar trigeminusneuralgi bara ena sidan av ansiktet och smärtan upplevs vanligtvis i den nedre delen av ansiktet. I vissa fall kan smärtan uppstå på båda ansiktshalvor men vanligtvis inte samtidigt.

Personer med trigeminusneuralgi kan uppleva återkommande attacker av smärta i dagar, veckor eller månader. I sällsynta fall kan attackerna uppstå flera hundratals gånger om dagen. Det är inte helt ovanligt att smärtan förbättras och försvinner helt och hållet i flera månader eller år, även om dessa perioder med symtomfrihet tenderar att bli kortare med tiden.

Vissa människor kan utveckla en mer kontinuerlig värk i kombination med plötsliga smärtepisoder. Att leva med trigeminusneuralgi kan vara mycket svårt. Det kan ha en betydande inverkan på en persons livskvalitet, vilket resulterar i problem som viktminskning, isolering och depression.

När ska du söka läkare?

Kontakta din läkare om du upplever frekvent eller ihållande ansiktssmärta, särskilt om vanliga smärtstillande medel, såsom paracetamol och ibuprofen, inte hjälper och en tandläkare har uteslutit orala orsaker till smärtan.

Din läkare kommer att försöka identifiera problemet genom att fråga om dina symtom och utesluta förhållanden som kan vara ansvariga för din smärta. Men att diagnostisera trigeminusneuralgi kan vara svårt och det kan ta några år innan en diagnos bekräftas.

Vad orsakar trigeminusneuralgi?

Trigeminusneuralgi orsakas vanligtvis av en kompression av trigeminusnerven. Detta är nerven inuti skallen som överför känslor av smärta och beröring från ditt ansikte, tänder och mun till din hjärna. Trigeminusnerven är en av kroppens kranialnerver. Kranialnerver kallas de nerver som går direkt till hjärnan eller hjärnstammen till skillnad från kroppens alla andra nerver som är kopplade till ryggmärgen. Kranialnerverna finns symmetriskt på båda höger och vänster sida av kroppen. För trigeminusnerven innebär detta att man har en nerv på höger och vänster sida av ansiktshalvan. Trigeminusnerven kallas för trillingnerven på svenska och innehåller både motoriska och sensoriska nervfibrer. Nerven delar sig i tre delar och försörjer i princip hela ansiktet med nervtrådar.

Kompressionen av trigeminusnerven orsakas vanligtvis av ett närliggande blodkärl pressar på en del av nerven inuti skallen. Trigeminusneuralgi kan också inträffa när trigeminusnerven skadas av ett annat medicinskt tillstånd, såsom multipel skleros (MS) eller en tumör. Smärtattackerna orsakas oftast av aktiviteter som leder till lätt beröring av ansiktet, såsom att tvätta, äta och borsta tänderna, men de kan också utlösas av vind, till och med en lätt bris, luftkonditionering, eller rörelse av ansikte eller huvud. Ibland kan smärtan uppstå utan någon utlösande faktor.

Trigeminusneuralgi drabbar fler kvinnor än män, och det börjar vanligtvis mellan 50 och 60 år. Det är sällsynt hos vuxna yngre än 40 år.

Behandling av trigeminusneuralgi

Trigeminusneuralgi är vanligtvis ett långvarigt tillstånd och perioderna av symtomfrihet blir ofta kortare över tid. Men de behandlingar som finns hjälper de flesta fall till viss del. Ett antikonvulsivt läkemedel som kallas karbamazepin, som ofta används för att behandla epilepsi, är den första behandlingen som vanligtvis rekommenderas för att behandla trigeminusneuralgi. Karbamazepin kan lindra nervsmärta genom att sakta ner elektriska impulser i nerverna och minska deras förmåga att överföra smärtmeddelanden. Karbamazepin måste tas flera gånger om dagen för att vara effektiv, dosen ökas gradvis under loppet av några dagar eller veckor tills tillräckligt höga nivåer av medicinen kan ansamlas i blodet.

Om detta läkemedel inte hjälper dig, orsakar för många biverkningar, eller om du inte kan ta läkemedlet av olika skäl så kan du bli remitteras till en specialist för att diskutera alternativa mediciner eller kirurgiska ingrepp som kan hjälpa dig. Det finns ett antal mindre kirurgiska ingrepp som kan användas för att behandla trigeminusneuralgi, vanligtvis genom att skada nerven för att stoppa den från att skicka smärtsignaler, men denna behandlingen är i allmänhet bara effektiv i några år.

Alternativt kan din specialist rekommendera operation för att öppna din skalle och flytta eventuella blodkärl som trycker på trigeminusnerven. Forskning tyder på att denna operation ger de bästa resultaten för långvarig smärtlindring, men det är en stor operation och medför risk för potentiellt allvarliga komplikationer, såsom hörselnedsättning, domningar i ansiktet eller, mycket sällan, stroke.

Postherpetisk neuralgi

Postherpetisk neuralgi är en vanligare typ av nervsmärta som vanligtvis utvecklas i ett område som tidigare påverkats av bältros.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog