Trådlyft är här för att stanna

2020-11-12
3 min läsning

Vad är PDO- trådar?

Polydioxanon (PDO) är ett material som under många decennier använts vid medicinsk suturering för att sy igen vävnad. Som en effekt har man sett vävnadsstimulerande påverkan som nu utvecklats till behadnalingar med trådar för att stimulera och lyfta vävnad bland annat genom att starta igång den egna vävnadsproduktionen av bla kollagen, fibroblaster och öka cirkulationen.

I praktiska termer kan PDO-trådar delas in i två huvudtyper: cogtrådar (med hullingar) och icke-cogtrådar (utan hullingar). Cogtrådar är taggiga och finns som enkelriktad, multidirektionell, 3D eller 4D hullingar. För god placering av cogtrådar kräver en viss klinisk och anatomisk kunskap, behandlingsplanering, manuell fingerfärdighet och en bra aseptisk teknik.

Bland icke-cog PDO-trådar som finns mono, tvinnade mono, dubbeltvinnade mono osv. De finns i olika storlekar och kan vara skarpa eller trubbiga nålar. Dessa typer av PDO-trådar tenderar att vara mer ”förlåtande” när de absorberas av kroppen inom 4-8 veckor, jämfört med 9-10 månader för cogtrådar.


Vad kan cogtrådar repsektive icke-cogtrådar åstadkomma?

Icke-cogtrådar ger vävnadsstimulering i området där de placeras, som en effekt av detta blir huden mer vital och får en uppstramande effekt. Man kan även stimulera området till ökad eller minskad volym, så som områden där vi behöver tillföra volym kan detta förslagsvis åstadkommas med tvinnade monotrådar. Akneärr kan förslagsvis förbättras i sin struktur genom att icke-cogtrådar läggs i ett nätverk inunder vävnaden. Området under ögonen kan stärkas upp med icke-cogtrådar.

Cogtrådar ger ovanstående effekter samt att de med hjälp av hullingar åstadkommer ett direkt och synligt lyft. Områden som är vanligast är kindlyft, käklyft, halslyft, näslyft och ögonbrynslyft av olika varienter. Detta är det många förknippar med sk ”trådlyft”. Ofta kan dessa cog och icke- cog trådar kombineras för bästa resultat.

Behandlingsområderna utvecklas och blir allt fler. Trådtyperna är ständigt i utveckling, liksom teknikerna. Det är allt vanligare nu det senaste med olika kroppslyftande trådar. Liksom mycket annat estetiskt är det delvis influerat av trender.

Vilket resultat kan uppnås med PDO trådar?


PDO trådar med hullingar ger resultat omedelbart. Du behöver inte vänta veckor och månader för att se dina resultat samtidigt som positiva strkande effekter även ses över tid. Icke-cogtrådar ger stimulerande effekter först efter 4-8 veckor.

Några önskade effekter med trådar:


• Högre kindbenkontur
• Definierad käklinje
• Mindre hängande ögonlock och/ eller Foxy eyes
• Mindre synliga nasolabialveck eller marionetter
• Slätare hals
• Mindre synliga hamsterpåsar
• Lyft av nästippen
• Rakare näsbrygga
• Generellt uppstramning i huden
• Förstärka huden under ögonen

Vem är kandidat för en behandling med trådar?

För bästa resultat bör den ideala kandidaten ha ett hudkvalité som inte är för tunt eller för tjockt och inte extremt ojämnt. Huden ska vara tillräckligt tunn så att trådar kan göra en synlig skillnad och tillräckligt tjock så att trådarna inte är för nära hudytan. Ett sätt att konsultera din behandlare innan planerad behandling och lägga upp en behandlingsplan. På så sätt får du diskutera förväntningar, svårigheter och möjligheter med behandlingen. Kanske är det så att kombinationsbehandling med filler, botulinumtoxin eller annan terapi är lämpligt.

Fördelar med trådlyft:

• Direkt synligt resultat (cogtrådar)
• Långvariga resultat
• Liten risk för biverkningar
• Säker metod som bygger på mångåriga erfarenheter
• Relativt snabb procedur, ca 40-90 min
• Ingen sövning eller andra utmaningar som finns med kirurgiska ingrepp
• Minimal till ingen ärrbildning
• Behandlingsform som passar många områden i ansiktet och på kroppen
• Kan upprepas vid behov

Nackdelarna med PDO trådar?


• Viktigt med patient selektion, information och behandlingsplan. Denna behandlingsmetod är inte lika effektiv för alla.
• Viktig med aseptisk behandlings teknik för att undvika infektion. Lika viktigt är även eftervården som kunden ansvar för.
• Blåmärken är sällsynt men vid ökad blödningsbenägenhet eller behandling med blodförtunnande läkemedel bör du diskutera detta med din läkare.
• Rodnad, svullnad och lindrig till måttlig smärta är vanligt förekommande direkt efter behandling. Smärtan kan sitta upp i 4-6 v som längst. Diskutera alltid med din behandlare om det du känner är förväntade bieffekter.
• Indragningar, upphöjningar och andra ojämnheter kan bero på vävnadstekningen i området, placeringen av tråden och hur kraftigt draget är i området.
• Trådar kan gå av eller flyttar på sig (migrera). Om hyllningarna tar skapa pga manipulation, dålig kvalité, stor belastning/ motdrag eller över tid kan det förlora fästet.

För att undvika oönskade effekter bör du välja en behandlare med rätt kompetens samt använda trådar med högsta kvalité.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss