Nytt

Toxic shock syndrome (TSS): symtom, orsaker, risker, behandling

Toxiskt chocksyndrom

Toxiskt chocksyndrom (TSS) är ett sällsynt men livshotande tillstånd som orsakas av bakterier som kommer in i kroppen och frigör skadliga ämnen som kallas för toxiner. I vissa fall noterar man TSS efter användning av tamponger hos unga kvinnor, detta är dock väldigt sällsynt och sjukdomen kan påverka kvinnor, män och barn i alla åldrar. TSS är ett syndrom som förvärras väldigt snabbt och kan vara dödligt om den inte behandlas omgående. Om tillståndet diagnostiseras och behandlas tidigt kan de flesta människor åtnjuta en fullständig återhämtning.

Symptom vid toxisk chocksyndrom

Symptomen på toxisk chocksyndrom (TSS) börjar plötsligt och förvärras snabbt. De symptom som kan uppstå vid TSS är följande:

 • Influensaliknande symtom såsom huvudvärk, trötthet, frusenhet, utmattning, värk i hela kroppen, halsont och hosta
 • Feber
 • Illamående
 • Diarré
 • Utslag på läppar, tunga och ögonvitor
 • Ibland kan man även utveckla utslag på huden

När ska man söka vård?

Toxiskt chocksyndrom är en medicinsk nödsituation. Även om dessa symtom kan uppstå till följd av andra medicinska tillstånd så är det oerhört viktigt att kontakta läkare så snart som möjligt. De ovannämnda symptomen förekommer vid flera olika sjukdomar men om flera av dessa uppstår under en kort period och du snabbt blir sämre så bör inte symptomen ignoreras, det är däremot mycket osannolikt att du har toxiskt chocksyndrom. Gå till närmaste akutmottagning eller ring 112 och fråga omedelbart efter en ambulans om du har dessa symptom och tillståndet snabbt förvärras. Tala även om för din läkare om du använt tampong, nyligen haft en brännskada, hudskada eller hudinfektion eftersom detta kan utlösa toxiskt chocksyndrom. Ifall läkare misstänker att du har toxiskt chocksyndrom kommer du att hänvisas till sjukhus omedelbart.

Hur behandlas toxiskt chocksyndrom?

Om du har toxiskt chocksyndrom kommer du att tas in på sjukhus och kan behöva behandlas på en intensivvårdsavdelning.

Behandling av TSS kan innefatta:

 • Antibiotika för att behandla infektionen
 • I vissa fall ges även ett ämne som heter immunglobulin för att hjälpa kroppen att bekämpa infektionen
 • Syrgas för att hjälpa till med andningen
 • Vätska för att förhindra vätskebrist och organskada
 • Medicin för att hjälpa till att kontrollera blodtrycket
 • Filtrering av dina njurar (dialys) om de slutar att fungera
 • I svåra fall kan kirurgi behövas för att avlägsna död vävnad. I sällsynta fall kan det vara nödvändigt att amputera det drabbade området

De flesta människor kommer att känna sig bättre inom några dagar, men det kan ta flera veckor innan du är tillräckligt bra för att lämna sjukhuset.

Orsaker till toxiskt chocksyndrom

Toxiskt chocksyndrom orsakas av antingen stafylokocker eller streptokocker, två olika grupper av bakterier. Toxiskt chocksyndrom är alltså en infektiös sjukdom som orsakas av bakterier. Dessa bakterier lever normalt på huden och i näsan eller munnen utan att orsaka någon skada, men om de kommer djupare in i kroppen kan de frisätta skadliga ämnen (toxiner) som skadar vävnad och hindrar organ att fungera.

Detta kan öka risken för att få toxiskt chocksyndrom:

 • Tamponger – särskilt om du lämnar dem i längre tid än rekommenderat
 • Hudinfektion, brännskada, insektsbett eller ett sår efter operation kan utlösa tillståndet
 • Förlossning
 • Tidigare infektion med stafylokocker eller streptokocker, såsom en halsinfektion, impetigo eller cellulit. Dessa är alla bakteriella infektioner.

som

 • använder kvinnliga barriärpreventivmedel, såsom ett preventivmedel membran eller lock
 • ett problem med huden, såsom ett snitt, bränna, koka, insektsbett eller ett sår efter operation
 • förlossning
 • med hjälp av nasal packning för att behandla en näsblod
 • med en stafylokockinfektion eller streptokockinfektion, såsom en halsinfektion, impetigo eller cellulit

Toxiskt chocksyndrom sprids inte från person till person. Du utvecklar inte immunitet mot sjukdomen när du haft det en gång utan det finns risk för att drabbas flera gånger.

Hur man förebygger toxiskt chocksyndrom

Följande knep kan minska risken för toxiskt chocksyndrom:

 • Behandla sår och brännskador snabbt och få medicinsk rådgivning om du märker tecken på en infektion, såsom svullnad, rodnad och ökad smärta
 • Använd alltid en tampong med lägsta absorptionsförmåga och alternera mellan tamponger och en sanitetshandduk eller andra produkter
 • Tvätta händerna före och efter införandet av en tampong
 • Byt tamponger regelbundet
 • När du använder en tampong på natten, sätt in en ny tampong innan du lägger dig och ta bort den när du vaknar
 • När du använder kvinnliga barriärpreventivmedel, följ tillverkarens instruktioner om hur länge du kan använda produkterna
 • Det är en bra idé att undvika att använda tamponger eller kvinnliga barriärpreventivmedel om du har haft toxiskt chocksyndrom tidigare.

Innehåll