Nytt

Tinnitus – orsaker, symtom, behandling och prognos

Introduktion om tinnitus

Tinnitus är ett vanligt problem som drabbar miljontals människor världen över. Det är en medicinsk tillstånd som orsakar en obehaglig ljud som kan höras i öronen eller huvudet. Ljudet kan vara ett pipande, surrande, brummande eller skrapande ljud och det finns inget botemedel mot det.

Höga ljudnivåer

Tinnitus kan vara mycket distraherande och störande för de som lider av det, men det finns olika behandlingsalternativ som kan hjälpa till att lindra symtomen.

Tinnitus kan ha många olika orsaker, men den vanligaste orsaken är exponering för höga ljudnivåer. Detta kan inkludera att lyssna på musik med hög volym, arbeta i ett bullrigt miljö eller utsätta sig för andra typer av ljud som är för höga.

Andra orsaker till tinnitus inkluderar:

 • Åldrande
 • Skador i öronen
 • Infektioner
 • Läkemedel
 • Depression
 • Anemi (blodbrist)
 • Förändringar i ämnesomsättningen
 • Spänningar i nacke- och käkled
 • Medicinska tillstånd såsom diabetes och högt blodtryck

Subjektiv tinnitus

Det finns olika typer av tinnitus som har olika symptom och behandlingsmetoder. Den vanligaste typen av tinnitus kallas subjektiv tinnitus och det innebär att bara den som lider av det kan höra ljudet. Denna typ av tinnitus kan ofta behandlas med medicinering, terapi eller andra alternativa behandlingar.

Objektiv tinnitus

En annan typ av tinnitus kallas objektiv tinnitus och det innebär att andra personer i närheten kan höra ljudet. Denna typ av tinnitus är mycket mer sällsynt och kräver ofta mer aggressiva behandlingar såsom operation eller implantat.

Kort om diagnos

För att diagnostisera tinnitus måste en person gå igenom en serie av test för att avgöra orsaken till problemet. Dessa test kan inkludera audiometri, MRI-skanningar och blodprov. När orsaken har fastställts kan behandling börja.

Kort om behandling

Behandlingen beror på vilken typ av tinnitus som diagnostiseras och kan inkludera medicinering, terapi eller alternativa metoder såsom meditation.

Tinnitus är ett allvarligt problem som drabbar miljontals människor världen över och det finns inget botemedel mot det. Det är dock viktigt att veta att det finns olika behandlingsalternativ som kan hjälpa till att lindra symtomen och förbättra livskvaliteten för de som lider av det. Om du tror att du har tinnitus bör du rådfråga din läkare om vilka alternativ som finns för dig.

Symtom och tecken på tinnitus

 1. Öronsus: En brusande, surrande eller ringande ljud som hörs inuti örat.
 2. Hörselnedsättning: Försämrad hörselförmåga som kan leda till att man inte kan höra vissa ljud eller att man har svårt att förstå vad andra säger.
 3. Högtryckskänsla: En känsla av tryck eller obehag i öronen.
 4. Huvudvärk: Huvudvärk som kan vara lokaliserad till öronen eller hela huvudet.
 5. Yrsel: Känslan av att omgivningen snurrar runt eller att man själv snurrar runt.
 6. Trötthet: En allmän trötthet som kan leda till att man inte orkar med vanliga aktiviteter.
 7. Sömnproblem: Svårigheter att somna eller stanna sovandes under natten.
 8. Stress och ångest: Stress och ångest som kan leda till att man blir mer irriterad och upprörd än vanligt.

Viktigt att ta hänsyn till i bedömning av tinnitus:

 • Hur påverkas du mentalt av din tinnitus?
 • Hur påverkar tinnitus dina dagliga aktivitet och arbetskapacitet?
 • Hur ofta upplever du tinnitus?

När ska du söka vård?

Om du upplever något av följande bör du söka vård för din tinnitus:

 • Koncentrationssvårigheter
 • Irriterad
 • Sömnproblem
 • Depression
 • Ångest
 • Muskelspänningar
 • Ihållande besvär, dvs flera dagar eller veckor
 • Tinnitus i enbart ett öra

Orsaker till tinnitus

Exponering till höga ljudnivåer

En vanlig orsak till tinnitus är hörselskador som uppstår från exponering för höga ljudnivåer. Detta kan inkludera buller från maskiner, musik eller trafik. Hörselskador kan också uppstå från medicinska behandlingar som kemoterapi eller strålningsterapi.

Öroninfektioner och skador

En annan vanlig orsak till tinnitus är öroninfektioner. Infektioner som otit media (mellanörat infektion) eller trumhinneinflammation kan orsaka inflammation i öronen som kan leda till tinnitus. Skador som uppstår i mellanörat eller andra delar kan sedan ge tinnitus.

Läkemedel

Vissa mediciner har också visat sig orsaka tinnitus. Dessa mediciner inkluderar vissa antibiotika, antidepressiva läkemedel, diuretika och blodtrycksmediciner. Om du tar någon av dessa mediciner och upplever tinnitus bör du tala med din läkare om att byta ut dem mot andra alternativ.

Stress och ångest

Stress och ångest är också vanliga orsaker till tinnitus. Stresshormoner som adrenalin och noradrenalin kan försämra hörseln och orsaka tinnitus. Att undvika stressiga situationer och använda tekniker för att hantera stress kan hjälpa till att minska symtomen på tinnitus.

Även om det inte finns någon specifik behandling för tinnitus, finns det många sätt att hjälpa till att lindra symtomen.

Hur tinnitus diagnostiseras

Fysisk undersökning

För att diagnostisera tinnitus måste en person gå igenom en serie av undersökningar. Först och främst bör en person gå till sin läkare för en grundlig medicinsk undersökning. Läkaren kommer att ställa frågor om symtom och kontrollera patientens öron för att se om det finns några tecken på skada eller infektion.

Om det inte finns någon uppenbar medicinsk orsak till tinnitus, kan läkaren ordinera ytterligare undersökningar.

Audiometri

En vanlig undersökning som utförs för att diagnostisera tinnitus är audiometri. Detta är en test som används för att mäta hur väl en person hör olika frekvenser av ljud. Audiometri kan hjälpa till att avgöra om tinnitus orsakas av skada eller sjukdom i örat.

Tomografi

En annan vanlig undersökning som utförs för att diagnostisera tinnitus är tomografi. Tomografi använder röntgenstrålar för att ta bilder av inre delar av örat, inklusive trumhinnan och mellanörat. Detta kan hjälpa läkaren att avgöra om tinnitus orsakas av skada eller sjukdom i örat.

Om läkaren misstänker att tinnitus orsakas av stress eller depression, kan de rekommendera ytterligare undersökningar såsom psykologiska tester och blodprov för att utesluta andra orsaker till tinnitus.

Hur tinnitus behandlas

Det finns i dagsläget ingen behandling som kan bota tinnitus. Men det finns flera effektiva behandlingsmetoder och tekniska hjälpmedel för att lindra besvären.

Ljudterapi

En av de vanligaste behandlingarna för tinnitus är ljudterapi. Ljudterapi involverar att använda maskiner som genererar olika typer av ljud för att överrösta tinnitusljudet. Dessa maskiner kan användas både hemma och på klinik. Ljudterapi kan hjälpa dig att fokusera på andra ljud istället för tinnitusljudet, vilket gör att du inte blir så distraherad av det.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

En annan vanlig behandling för tinnitus är kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT involverar att arbeta med en terapeut för att identifiera och hantera de negativa tankar och känslor som är associerade med tinnitus. Genom att arbeta med en terapeut kan du lära dig strategier för att hantera dina känslor och lindra stress och ångest som orsakas av tinnitus.

Medicinska behandlingar

Även om det inte finns någon medicinsk behandling som kan bota tinnitus helt, finns det andra medicinska behandlingar som kan hjälpa till att lindra symtomen. Några exempel på medicinska behandlingar inkluderar antidepressiva läkemedel, muskelavslappnande läkemedel och tricykliska antidepressiva läkemedel.

Dessa mediciner kan hjälpa till att minska stress och ångest som orsakas av tinnitus, men de ska endast användas under strikt medicinsk övervakning.

Hjälpmedel

Hos en öronläkare eller audionom kan du få hörsel undersökt och kontrollera om dina symtom lindras av hörselförstärkning eller andra tekniska hjälpmedel för att minska besvären med tinnitus.

Tinnitus som uppstår av andra tillstånd

Tinnitus kan uppstå av olika smärttillstånd eller av psykologiska orsaker som kan behöva utredas och behandlas för att minska besvären.

Det finns också naturliga alternativ för behandling av tinnitus. Naturliga alternativ inkluderar yoga, meditation och massage för att förbättra din allmänna livskvalitet.

Kan tinnitus förebyggas?

Skydda öronen

När tinnitus väl har uppstått är det svårt att bota besvären men det går att lindra med hjälp av olika behandlingar. För att minska risken för tinnitus och förvärra tillståndet så kan du skydda dina öron från skadliga ljudnivåer. Om du arbetar i ett miljö där du utsätts för höga ljudnivåer, se till att använda hörselskydd.

Tobak

En annan viktig aspekt av att förebygga tinnitus är att undvika tobaksrökning. Tobaksrökning har visat sig vara en riskfaktor för tinnitus och kan öka risken för att utveckla det. Om du röker, är det viktigt att sluta så snart som möjligt.

Allmän hälsa

Förutom att skydda dina öron och undvika tobaksrökning, kan det vara bra att ta hand om din allmänna hälsa. Stress och depression har visat sig vara associerade med tinnitus, så det är viktigt att hitta sätt att hantera stress och depression. Träning och yoga kan hjälpa dig att hantera stress och förbättra din mentala hälsa.

Komplikationer till tinnitus

Depression

En av de vanligaste komplikationerna till tinnitus är depression. Många som lider av tinnitus upplever nedsatt livskvalitet, vilket kan leda till depression. Depression kan förvärra tinnitus symtom och göra det svårare att hantera. Det är viktigt att behandla både tinnitus och depression för att förbättra livskvaliteten.

Stress och ångest

En annan vanlig komplikation till tinnitus är stress och ångest. Stress och ångest kan förvärra tinnitus symtom, vilket kan leda till problem med sömn, koncentration och prestanda. Det är viktigt att hitta metoder för att hantera stress och ångest för att minska symtomen från tinnitus.

Hörselnedsättning

En annan allvarlig komplikation till tinnitus är hörselnedsättning. Tinnitus kan leda till gradvis försämrad hörsel, vilket kan göra det svårt att uppfatta samtal och andra ljud i miljön. Om du har tinnitus bör du regelbundet besöka en hörselspecialist för att se om du har någon form av hörselnedsättning.

Prognosen vid tinnitus

Först och främst är det viktigt att notera att tinnitus inte leder till någon allvarlig hälsoproblem. I de flesta fall kommer symtomen att försvinna inom en till två veckor. Om symtomen inte försvinner inom den tidsramen, kan det vara ett tecken på att du har en mer allvarlig sjukdom som kräver medicinsk behandling.

En annan viktig prognos är att det finns många olika behandlingsalternativ för tinnitus. Det kan inkludera ljudterapi, medicinering, kirurgi och andra typer av terapier. Om du har en mild form av tinnitus, kan det ibland räcka med att undvika ljud som triggar symtomen.

Differentialdiagnoser till Tinnitus

Differentialdiagnoser för tinnitus inkluderar:

 1. Öroninfektioner: Infektioner i örat kan leda till tinnitus, särskilt om det finns en bakteriell infektion. Läkare kan ordinera antibiotika för att behandla infektionen och minska symtomen på tinnitus.
 2. Hörselskador: Om du har utsatts för höga ljudnivåer under en längre tid kan det leda till skador på din hörsel och tinnitus. För att undvika detta bör du använda hörselskydd när du är i närheten av höga ljudnivåer.
 3. Stress och ångest: Stress och ångest kan leda till tinnitus. Det är viktigt att hitta sätt att hantera stress och ångest för att minska symtomen på tinnitus.
 4. Medicinering: Vissa läkemedel, såsom antidepressiva, kan leda till tinnitus. Om du tar medicin som orsakar tinnitus bör du tala med din läkare om alternativa lösningar.
 5. Nervskador: Skador på nerver i ansikte eller hals kan leda till tinnitus. Dessa skador kan uppstå från trauma eller operationer.
 6. Tumörer: Tumörer i nacken eller huvudet kan leda till tinnitus. Dessa tumörer måste behandlas snabbt för att undvika allvarliga komplikationer.

Innehåll