Tics (vokala och motoriska): kännetecken, orsak, utredning, behandling

2020-03-02
3 min läsning
Tics ryckningar ofrivilliga
Tics ryckningar ofrivilliga

Tics

Tics är plötsliga och snabba repetitiva muskelrörelser som resulterar i ryckningar som är svåra att kontrollera. Tics delar oftast in i vokala tics eller muskelrelaterade tics. Tics är oftast ofrivilliga men kan delvis kontrolleras med viljan. De är ganska vanliga i barndomen och brukar först dyka upp vid ungefär 5 års ålder. I vissa fall förekommer det även hos vuxna. Tics är vanligtvis inte allvarliga och ofta övergående, men inte alltid. Tics kan vara frustrerande och störa vardagliga aktiviteter. Tourettes syndrom, en term som används när tics har varat i mer än ett år och inkluderar vanligtvis flera olika tics.

Olika typer av tics

Det finns många typer av tics. Vissa påverkar kroppsrörelsen (motoriska tics) och andra resulterar i ett ljud (vokala tics).

Exempel på tics är:

 • Blinkar, rynka på näsan eller grimaserande
 • Ryckningar med huvudet
 • Muttrar, harklar och gör andra ljud
 • Upprepar ett ljud ellr en fras, ibland säger opassande ord
 • Härmar andra individers rörelser
 • Vidrör andra människor eller saker

Tics kan uppstå helt slumpmässigt men de kan också vara förknippade med något annat tillstånd såsom stress, ångest, trötthet, spänning eller lycka. De tenderar att bli värre när man pratar eller fokuserar på dem. De börjar ofta med en obehaglig känsla som byggs upp i kroppen, när spänningen blir för stor så uppstår tics och många beskriver det som en lättnad, ibland kan den känslan delvis undertryckas.

När ska du söka vård?

Tics är vanligtvis inte allvarliga och påverka inte hjärnan negativt, vanligtvis går besvären över och de allra flesta behöver inte söka vård. Du behöver inte alltid kontakta din husläkare/vårdcentral om symptomen är milda och inte orsakar problem. Du kan kontakta din vårdcentral om du är orolig för ditt eller ditt barns tics, du behöver stöd eller råd.

Du bör kontakta sjukvården vid följande situationer:

 • Om dina symptom förekommer regelbundet eller nyligen blivit mer frekventa och allvarliga
 • Symptomen orsakar känslomässiga eller sociala problem, såsom mobbning eller social isolering
 • Orsakar smärta eller obehag
 • Stör dagliga aktiviteter, skola eller arbete
 • Om symptomen åtföljs av ilska, depression eller självskada

En allmänläkare bör kunna diagnostisera en tic från beskrivningen av dina symptom och om de uppstår vid själva läkarbesöket. Att spela in en kort video kan vara till hjälp, men var försiktig eftersom själva filmandet kan leda till mer tics eftersom du är medveten om att du spelar in en video med dina symptom.

Behandling

Det är inte alltid nödvändigt med behandling om dina tics är milda och inte orsakar några besvär. Alla personer med tics bör undvika stress och trötthet så gott det går. Om du har svåra tics som påverkar dina vardagliga aktiviter så rekommenderas terapier som syftar till att minska tics. Kontakta din vårdcentral om dina tics är mycket besvärande, där kan du får särskild form av psykoterapi som går ut på att ändra beteendet. Ett medicinskt alternativ är ett läkemedel som kallas för neuroleptika. Läkemedel används bara om tics är ett stort problem, eftersom de har en del biverkningar.

De viktigaste terapierna för tics är:

 • Habit reversal terapi – är en KBT variant som utvecklades under 1970-talet och går ut på att hitta alternativa beteenden och motrörelser. När patienten upplever att tics snart uppstår så ska patienten istället göra det alternativa beteendet för att motverka tics. Den här sortens KBT går ut på att lära dig tekniker för att hjälpa dig eller ditt barn att hitta på avsiktliga rörelser som ”konkurrerar” med tics.
 • Exponering med responsförebyggande (ERP) – detta syftar till att hjälpa dig eller ditt barn att vänja sig vid de obehagliga förnimmelser som ofta känns strax före en tics, vilket kan hindra tics från att inträffa.

Det finns också läkemedel som kan bidra till att minska tics. Dessa kan användas tillsammans med psykologiska terapier eller efter att ha provat dessa terapier utan framgång.

Vad kan du göra själv?

Det finns flera psykologiska komponenter till tics. Många med tillståndet upplever att deras tics blir värre om de uppmärksammas. Det är därför rekommenderat att du försöker låta bli att reagera på dina egna eller andras tics. Du kan minska din stress och ångest genom att röra på dig mer och sova bättre.

Hur länge varar tics?

I de flesta fall förbättras tics över tiden och tillståndet kan helt normaliseras. Ibland kan de bara vara några månader. De är vanligtvis allvarligast från cirka 8 års ålder till tonåren, och börjar vanligtvis förbättras efter puberteten.

Orsaker till tics

Det är inte klart vad som orsakar tics. De tros bero på förändringar i de delar av hjärnan som styr rörelsen. Det är inte ovanligt att flera i samma familj har tics och det finns sannolikt en genetisk orsak i många fall. De förekommer också i samband med andra psykiatriska sjukdomar, såsom

 • ADHD (ADHD)
 • Tvångssyndrom (OCD)

Tics kan ibland utlösas av olagliga droger, såsom kokain eller amfetaminer och orsakas ibland av allvarligare hälsotillstånd såsom cerebral pares eller Huntingtons sjukdom.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Allt om Flygvärdinnesjukan (perioral dermatit) – Symptom, behandling och förebyggande åtgärder.

Flygvärdinnesjukan (perioral dermatit) är en vanlig hudåkomma som kan misstas