Stelkramp (tetanus): symtom, orsaker, risker, behandling

2 min läsning
tetanus vaccin stelkramp
tetanus vaccin stelkramp

Stelkramp (tetanus)

Stelkramp (tetanus) är ett allvarligt men sällsynt tillstånd som orsakas av bakterier som kommer in i ett sår. Det finns oerhört få fall av stelkramp i Sverige. Antalet är lågt tack vare tetanusvaccin. De flesta som utvecklar tillståndet är inte vaccinerade eller har inte fullföljt hela vaccinationsschemat. Det är även möjligt att smittas genom bett av vissa djur.

Tetanusbakterier kan överleva under en lång tid utanför kroppen, och är vanligt förekommande i jord och gödsel från djur som hästar och kor. Om bakterierna kommer in i kroppen genom ett sår, kan de snabbt föröka sig och frigöra ett nervgift (toxin) som påverkar nerverna, vilket orsakar symtom som muskelstelhet och spasmer. Tetanus kan inte spridas från person till person. Efter barnvaccinationsprogrammet rekommenderas att man fyller på med tetanusvaccination var tjugonde år.

Bakterierna kan komma in i kroppen genom:

 • Skär- och skrapsår
 • Sprickor i huden
 • Brännskador
 • Djurbett
 • Piercingar, tatueringar och injektioner
 • Ögonskador
 • Injicera förorenade läkemedel

Symtom på stelkramp

Symptomen på stelkramp utvecklas vanligtvis 4 till 21 dagar efter infektion. I genomsnitt börjar de efter cirka 10 dagar.

De viktigaste symptomen är:

 • Stelhet i käkmuskler, vilket kan göra det svårt att öppna munnen
 • Smärtsamma muskelspasmer, vilket kan försvåra andning och sväljningsförmåga
 • Svettas
 • Hjärtklappning

När ska du kontakta en läkare

Besök läkare eller vårdmottagning om du har skadat dig och ådragit dig ett sår som du är orolig för.

 • Det är ett djupt sår
 • Det finns smuts eller något inuti såret
 • Du inte har vaccinerats fullt ut, eller om du inte är säker på om du har

Läkare kommer att bedöma såret och bestämma om du behöver behandling och om du behöver gå till sjukhus. Gå omedelbart till närmaste akutmottagning eller ring 112 för en ambulans om du utvecklar svår muskelstelhet eller spasmer. Du får vaccinet på armen eller om det rör sig om ett litet barn så injicerar man på framsida lår.

Vilka bör vaccinera sig?

Du kan erhålla vaccin mot stelkramp även om du är gravid eller om du ammar. Man behöver vanligtvis inte vaccinera sig om man varit med i barnvaccinationsprogrammet och erhållit dessa sprutor, men om du slagit dig och misstänker att du kan vara smittad som sök gärna vård och rådfråga om du behöver en extra dos med tetanusvaccin.

Biverkningar

Det kan bli lite rött och svullet på stickstället, och det kan kännas lite ömt. Ibland kan du få feber. Eventuella besvär brukar gå över inom en eller några dagar.

Hur stelkramp behandlas

Om läkaren tror att du kan utveckla stelkramp men du inte har haft några symtom ännu så kommer de att rengöra dina sår och ge dig en injektion av tetanusimmunoglobulin. De kan också ge dig en dos av tetanusvaccinet om du inte har vaccinerats helt tidigare.

Tetanusimmunglobulin är ett läkemedel som innehåller antikroppar (“en signalmolekyl inom immunsystemet”) som förhindrar att giftet från tetanusbakterierna (tetanustoxin) att fungerar och blockera nerverna. Det ger omedelbar, men kortsiktig, skydd mot stelkramp.

Om du utvecklar symtom på stelkramp måste du vanligtvis bli inlagd till en intensivvårdsavdelning (IVA), där du kan få ett antal olika behandlingar. Dessa kan inkludera tetanusimmunoglobulin, antibiotika och medicin för att lindra muskelstelhet och spasmer. De flesta människor som utvecklar symtom på stelkramp återhämtar sig så småningom, även om det kan ta flera veckor eller månader.

Tetanusvaccination

Tetanusvaccination ges som en del av barnvaccinationsprogram. Hela vaccinationsförloppet är 5 injektioner, vanligtvis ges enligt följande schema:

 • De tre första doserna ges inom 15 månader. Efter tredje dosen är man skyddad i fem år. Man får en fjärde dos efter fem till tio år och den håller dig skyddad i minst 20 år.

Om du inte är säker på att du genomgått hela vaccinationsprogrammet, kontakta din vårdgivare för att få råd. Det är möjligt att fullständigt vaccinera äldre barn och vuxna som inte vaccinerades när de var yngre.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog