Tecken och symtom

1 min läsning

Tecken och symtom

Minusrelateradesidor

Hos barn är rubella vanligtvis milda, med få märkbara symtom. För barn som har symtom är ett rött utslag vanligtvis det första tecknet. Utsläppen uppträder vanligtvis först i ansiktet och sprider sig sedan till resten av kroppen och varar ungefär tre dagar. Andra symtom som kan uppstå 1 till 5 dagar innan utslag visas inkluderar:

  • en låggradig feber
  • huvudvärk
  • mild rosa öga (rodnad eller svullnad i den vita i ögat)
  • allmän obehag
  • svullna och förstorade lymfkörtlar
  • hosta
  • rinnande näsa

De flesta vuxna som får röda hund brukar ha en mild sjukdom, med låg feber, ont i halsen och ett utslag som börjar i ansiktet och sprider sig till resten av kroppen.

Vissa vuxna kan också ha huvudvärk, rosa öga och allmänt obehag innan utslaget uppträder.

Cirka 25 till 50% av personer som är infekterade med rubella kommer inte att uppleva några symtom.

Relaterade sidor

  • Rubella komplikationer

Senaste av Blog