Vad är skillnaden mellan olika Botulinumtoxin?

Botox,/ Vistabel, Dysport/ Azzalure och Xeomin/ Bocouture

Botulinumtoxin har funnits för kliniskt bruk sedan 1970 talet. Idag finns det 7 subtyper botulinum toxin, A & B används kliniskt. Botulinumtoxin typ A (Botox, från Allergan) var den första tillgänglig för kommersiellt bruk i USA och har därför blivit det varumärke som många förknippar som generellt namn för alla Botulinumtoxiner.

Var tillverkare; Allergan, Ipsen och Merz har ett Botulinumtoxin som är godkänt för medicinsk behandling (Botox, Dysport och Xeomin) och ett för kosmetiska indikationer (Vistabel, Azzalure och Bocouture). Alla dessa läkemedel är Botulinumtoxin subtyp A. Dock finns det skillnader din behandlare behöver känna till så som dosering, spridningsrisk och hur snabbt resultatet kan ses. Alla nämnda preparat är godkända av FDA och läkemedelsvärket och har använts säkert och effektivt under många år. Initialt för medicinskt bruk men från år 2000 i allt större utsträckning även i kosmetiskt bruk.

Tabell över olika botulinumtoxin

AllerganBotoxMedicinskt bruk
VistabelKosmetiskt bruk
IpsenDysportMedicinskt brukSnabb insättning, lång duration
AzzalureKosmetiskt brukSom ovan.
MerzXeominMedicinskt brukRent, inga proteinkomplex och därmed ingen allergirisk.
BocoutureKosmetiskt brukSom ovan.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.