SLE (systemisk lupus erythematosus) – orsaker, utredning, behandling, uppföljning och prognos

Allt om SLE

En autoimmun reaktion

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som kan påverka många delar av kroppen, inklusive hud, leder, njurar, hjärta, lungor och blodceller. SLE är en av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna och drabbar oftast kvinnor i åldern 15-45 år.

SLE orsakas av en förstörelse av immunsystemet som börjar angripa kroppens egna vävnader och organ. Symptomen varierar från person till person och kan vara milda eller allvarliga.

Kort om symtom

De vanligaste symtomen på SLE är trötthet, ledvärk, hudutslag och feber. Andra symtom kan inkludera muskelvärk, ledsvullnad, anemi, njursvikt, andningsproblem och hjärtproblem. I vissa fall kan SLE orsaka allvarliga neurologiska problem som minskad koncentration, depression och psykiska störningar.

Kort om diagnos

Diagnos av SLE görs genom att ta en fullständig medicinsk historia och fysisk undersökning. Det finns olika laboratorietester som kan användas för att stödja diagnosen. Dessa tester inkluderar antinukleära antikroppar (ANA), antikardiolipinantikroppar (ACA) och anti-DNA-antikroppar (anti-DNA).

Kort om behandling

Behandling av SLE innefattar ofta läkemedel som syftar till att minska inflammation och smärta samt att förhindra skador på organ och vävnader. Läkemedel som hydroxychlorokin, metotrexat och glukokortikoider används ofta för att behandla SLE. Ibland kan patienter behöva ta immunsuppressiva läkemedel för att hålla sjukdomen under kontroll.

Livsstilsfaktorer

Förutom medicinsk behandling är det viktigt att patienter med SLE följer en hälsosam livsstil som innefattar regelbunden motion, god näring och stresshantering. Det är också viktigt att undvika miljöfaktorer som kan utlösa eller förvärra symtom på SLE. Dessa miljöfaktorer inkluderar ultraviolett strålning från solen eller solarium, infektioner, kemiska exponeringar och hormonella förändringar.

SLE är en kronisk sjukdom som inte har någon botande behandling. Men med rätt medicinsk behandling och livsstilsförändringar kan många patienter med SLE leva ett aktivt liv med minimala symtom. Det är viktigt att patienter med SLE tar sin medicin regelbundet och uppmärksammar eventuella tecken på försämring av sjukdomen tidigt för att undvika allvarliga skador på organ och vävnader.

Symtom och tecken på SLE

 1. Ledvärk: Smärta och stelhet i leder som är ett vanligt symptom på SLE.
 2. Hudutslag: Utslag som kan vara röda, skalande eller fjällande fläckar som kan uppträda över hela kroppen.
 3. Trötthet: En allmän känsla av trötthet och utmattning som är vanligt förekommande hos patienter med SLE.
 4. Feber: Förhöjd kroppstemperatur som kan vara ett tecken på att SLE-sjukdomen har aktiverats.
 5. Njurproblem: Nedsatt njurfunktion kan uppstå om SLE-sjukdomen inte behandlas effektivt.
 6. Anemi (blodbrist): En minskning av antalet röda blodkroppar som kan orsaka trötthet, yrsel och andfåddhet.
 7. Andningsproblem: Andningssvårigheter och andfåddhet kan uppstå om SLE-sjukdomen har aktiverats.
 8. Huvudvärk: Huvudvärk är ett vanligt symptom på SLE, särskilt om det finns en inflammation i hjärnan eller ryggmärgen.
 9. Magbesvär: Magsmärtor, illamående och diarré är vanliga symtom på SLE.

Orsaker till SLE

Orsakerna till SLE är fortfarande okända, men det finns ett antal faktorer som tros bidra till utvecklingen av sjukdomen.

 1. Genetik: Det finns ett antal genetiska faktorer som tros bidra till utvecklingen av SLE. Forskning har visat att personer med släktingar som har SLE är mer benägna att utveckla sjukdomen.
 2. Miljöfaktorer: Miljöfaktorer som exponering för UV-strålning, kemikalier och infektioner kan bidra till utvecklingen av SLE. Det finns också en teori om att stressiga livshändelser kan trigga sjukdomen hos personer som är genetiskt benägna att utveckla den.
 3. Immunsystemet: Immunsystemet spelar en viktig roll i utvecklingen av SLE. Immunsystemet är ansvarigt för att skydda kroppen mot främmande ämnen, men ibland kan det börja producera antikroppar mot kroppens egna vävnader och organ, vilket leder till inflammation och skador.

Även om orsakerna till SLE inte är helt förstådda, har forskning visat att det finns ett antal riskfaktorer som kan bidra till utvecklingen av sjukdomen. Det är viktigt att identifiera dessa riskfaktorer tidigt för att minska risken för allvarliga komplikationer.

Faktorer som ökar sannolikheten för att utveckla SLE är följande:

 • Genetiska faktorer associerade till HLA klass 2 komplexet
 • Miljöfaktorer
 • Läkemedel
 • Exponering för solljus
 • Kvinnliga könshormoner
 • Dietära faktorer

Hur SLE diagnostiseras

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som kan orsaka inflammation och skada på olika organ och vävnader. SLE kan vara svårt att diagnostisera eftersom symtomen är mycket varierande och kan likna andra sjukdomar. Det finns dock ett antal undersökningar som kan hjälpa till att ställa diagnosen.

Fysisk undersökning

Först och främst kommer läkaren att göra en fysisk undersökning för att se om det finns tecken på SLE. Detta inkluderar att leta efter utslag, muskel- och ledsmärtor, förändringar i hudens pigmentering och andra symtom som kan tyda på sjukdomen. Läkaren kommer också att ställa frågor om patientens historia, inklusive familjehistoria, för att avgöra om det finns några riskfaktorer som kan ha bidragit till utvecklingen av SLE.

Omfattande blodprover och röntgenundersökningar

Om läkaren misstänker SLE kommer de att göra ytterligare tester för att bekräfta diagnosen. Dessa tester inkluderar blodprov för att mäta antikroppsnivåer, urinprov för att leta efter proteiner och andra markörer, samt röntgenbilder för att se om det finns tecken på inflammation eller skada på organ.

Blodproven inkluderar även mer specifika provet för att mäta antikroppar som är SLE-specifika, mot antifosfolipider eller komplementfaktorer.

Om läkaren misstänker att SLE har orsakat skador på njurarna kan de även ordinera en njurbiopsi för att se om det finns tecken på skada. Uteslut skador på hjärta, njurar, lungor, huden och hjärna.

Mental hälsa

Förutom dessa tester kan läkaren även ordinera en serie psykologiska tester för att bedöma hur sjukdomen har påverkat patientens mentala hälsa. Dessa tester är viktiga eftersom SLE ofta leder till depression och ångest.

Diagnos av SLE tar vanligtvis flera veckor eller månader, beroende på vilka tester som behövs för att ställa diagnosen. Det är viktigt att patienten fortsätter med regelbundna besök hos läkaren under hela diagnosprocessen för att säkerställa att alla symptom övervakas och behandlas korrekt.

Hur SLE behandlas

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som kan orsaka inflammation och skada på olika organ. SLE är en kronisk sjukdom som ofta kräver livslång behandling. Behandlingen syftar till att lindra symtom, förhindra skador och förbättra livskvaliteten.

Steroider

Behandlingen av SLE börjar vanligtvis med läkemedel som minskar inflammation och smärta. Dessa läkemedel inkluderar icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), kortikosteroider och immunsuppressiva läkemedel.

NSAID hjälper till att minska inflammation och smärta, medan kortikosteroider hjälper till att minska inflammation och immunsuppressiva läkemedel hjälper till att förhindra att immunsystemet attackerar friska vävnader.

Immundämpande

I många fall blir det aktuellt med mer potenta och långverkande immundämpande läkemedel såsom Azatioprin, Ciklosporin eller monoklonala antikroppar.

Fysioterapi

I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda andra typer av behandlingar för att hantera SLE. Fysioterapi kan hjälpa till att stärka musklerna och lederna, vilket kan minska smärta och förbättra rörligheten. Kostomläggningar kan också vara nödvändiga för att hantera SLE. Det finns speciella dieter som kan hjälpa till att minska inflammation och förbättra allmäntillståndet.

Psykologisk terapi

Psykologisk terapi är ett annat viktigt verktyg för att hantera SLE. Psykoterapi kan hjälpa patienter att hantera stress, ångest och depression som ofta är associerade med SLE. Det kan också hjälpa patienter att lära sig strategier för att hantera sina symtom och leva ett aktivt liv med sjukdomen.

Oavsett vilken typ av behandling som används är det viktigt att patienter arbetar tillsammans med sin läkare för att bestämma den bästa behandlingsplanen för dem. Det är viktigt att patienter tar sina mediciner regelbundet, följer sin dietplan och tar del av psykologisk terapi om det rekommenderas av sin läkare. Genom att ta dessa steg kan patienter med SLE uppleva lindring av symtom och en bättre livskvalitet.

Kan SLE förebyggas?

Det går inte at är viktigt att förebygga SLE eftersom vi inte riktigt känner till den bakomliggande orsaken så kan vi inte heller förebygga tillståndet. Däremot kan vi kontrollera det väldigt effektivt med dagens behandlingsmetoder och vi kan förebygga skador på organ som uppstår från SLE, eftersom det kan leda till allvarliga komplikationer som njurskador, hjärtproblem och neurologiska störningar.

Undvik utlösande faktorer

Det finns flera sätt att förebygga SLE. Först och främst bör du undvika exponering för miljöfaktorer som kan trigga sjukdomen. Dessa inkluderar solstrålning, infektioner, stress och kemikalier. Du bör också undvika att ta mediciner som kan leda till SLE, såsom hydroxychlorokin och penicillamin.

Kost

Du bör också se till att ha en balanserad kost som innehåller mycket frukt och grönsaker. En bra kost kan hjälpa till att stärka immunförsvaret och minska risken för SLE-utbrott. Du bör också se till att få tillräckligt med sömn varje natt, eftersom trötthet kan leda till ett svagare immunförsvar.

Motion

Fysisk aktivitet är också viktigt för att förebygga SLE. Regelbunden motion hjälper till att stärka immunförsvaret, vilket gör det svårare för sjukdomen att utvecklas. Det är viktigt att välja rätt typ av motion, dock; intensiv träning kan leda till stress och utmattning, vilket kan göra dig mer mottaglig för SLE-utbrott.

Ärftlighet

Om du har en familjehistoria av SLE bör du vara extra uppmärksam på ditt immunförsvar och se till att du tar de nödvändiga åtgärderna för att skydda dig mot sjukdomen. Det är viktigt att du talar med din läkare om symtom som du upplever, eftersom det kan hjälpa dem att diagnostisera SLE tidigare och ge dig den behandling som du behöver.

Komplikationer till SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer. Komplikationerna till SLE kan variera från milda till livshotande, och de flesta patienter med SLE har någon form av komplikation.

Hjärta, kärl och njurar

De vanligaste komplikationerna till SLE inkluderar hjärt- och kärlproblem, ledskador, njurproblem, infektioner och neurologiska störningar. Hjärt- och kärlproblem kan inkludera högt blodtryck, hjärtinfarkt eller stroke. Ledskador är vanliga och kan orsaka smärta, svullnad och stelhet.

Njurproblem kan leda till nedsatt njurfunktion och ibland dialys eller transplantation. Infektioner är vanliga hos patienter med SLE och kan orsaka allvarliga problem om de inte behandlas. Neurologiska störningar kan inkludera minnesförlust, förvirring eller depression.

För att förebygga komplikationer till SLE är det viktigt att patienten får rätt behandling. Det innebär att ta mediciner som hjälper till att minska inflammationen i kroppen och förhindra skador på organ. Det är också viktigt att patienten följer en hälsosam livsstil, undviker stress och tar regelbundna läkarbesök för att övervaka sitt tillstånd.

Genom att följa dessa råd kan patienter med SLE hålla sig friska och undvika allvarliga komplikationer. Det är viktigt att patienter med SLE talar med sin läkare om eventuella symptom eller bekymmer så att de kan få rätt behandling så snart som möjligt.

Prognosen vid SLE

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en autoimmun sjukdom som kan orsaka allvarliga skador på många olika organ och vävnader. Det är en kronisk sjukdom som ofta kommer och går, men det finns ingen bot för SLE. Prognosen för SLE varierar beroende på hur allvarlig sjukdomen är, vilka symptom som finns och hur bra patienten reagerar på behandlingen.

I de flesta fall är prognosen för SLE ganska god. De flesta patienter med mild till måttlig SLE har en god livskvalitet och kan leva ett relativt normalt liv. De flesta patienter med SLE upplever perioder av remission, där symtomen minskar eller helt försvinner. Dessa perioder kan vara mycket långa, ibland åratal, och kan ge patienten en god livskvalitet.

Patienter med mer allvarliga former av SLE kan dock ha en mer osäker prognos. Allvarliga former av SLE kan leda till allvarliga komplikationer som njursvikt, hjärtproblem, stroke, infektioner och andra problem. Dessa komplikationer kan leda till att patientens livskvalitet försämras och att deras livslängd minskar.

Differentialdiagnoser till SLE

Differentialdiagnoser till SLE inkluderar andra autoimmuna sjukdomar, infektioner, inflammatoriska tarmsjukdomar, ledgångsreumatism och andra bindvävssjukdomar. Det finns också vissa icke-autoimmuna sjukdomar som kan ha liknande symtom, såsom sköldkörtelsjukdomar, anemi och högt blodtryck.

För att ställa en differentialdiagnos till SLE måste läkaren ta hänsyn till patientens historia, fysiska undersökning och laboratorietester. Fysisk undersökning kan inkludera att leta efter tecken på inflammation, som rodnad, svullnad eller smärta i leder eller muskler.