Symtom på sepsis (blodförgiftning)

2020-03-02
2 min läsning
sepsis blodförgiftning
sepsis blodförgiftning

Sepsis

Sepsis är ett allvarligt och potentiellt livshotande tillstånd som förr i tiden kallades för blodförgiftning. Vid sepsis finns risk för att flera viktiga organ såsom hjärta, lungor, hjärna och njurar inte fungerar som de ska. Sepsis eller septisk chock är ett tillstånd som alltid kräver omedelbart omhändertagande och uppstår först när immunförsvaret överreagerar på en infektion i kroppen.

Det finns en del kriterier som måste uppfyllas för att tillståndet ska kallas sepsis såsom höga infektionsvärden, lågt blodtryck och hög produktion av mjölksyra (laktat). Vanliga infektioner som kan utlösa en sepsis är lunginflammation, urinvägsinfektion, sårinfektion, halsfluss, post-operativa infektioner eller infektion i mag-tarmkanalen. När du drabbas av en infektion börjar kroppens immunförsvar att arbeta för att få bort infektionen.

Vanliga bakterier som orsakar sepsis

 • Stafylokocker
 • Pneumokocker
 • Streptokocker
 • Tarmbakterier (E.coli, Klebsiella, pseudomonas)
 • Meningokocker

Vad händer i kroppen vid sepsis?

När en bakterie hamnar i blodcirkulationen så kan immunförsvaret överreagera genom att utsöndra en otrolig mängd av immunsubstanser som kallas för cytokiner. När detta ämnet frisätts i blodbanan så börjar blodkärlen att läcka, ungefär som en vattenfylld balong med ett litet hål i. När vätska läcker ut från blodbanan så börjar blodtrycket att sjunka.

Vid lågt blodtryck så minskar blodflödet genom kroppens vitala organ vilket leder till lägre syretransport till hjärta, lungor, njurar, hjärna och lever. Sepsis kan beskrivas som en immunstorm som uppstår till följd av en infektion vilket leder till inflammation i hela kroppen. Sepsis kan drabba vem som helst men det finns vissa grupper som har en ökad risk att drabbas:

 • Individer med diabetes eller leversjukdom
 • Individer som genomgått organtransplantation
 • Personer med cancer
 • Gamla och multisjuka
 • Personer som nyligen genomgått en operation
 • Personer med immunsjukdomar

Symtom 

Sepsis är ett tillstånd där patienten snabbt försämras. I ett tidigt skede behöver patienten inte uppvisa några symtom med redan efter ett par timmar kan patienten känna sig allmänpåverkad med feber. Hjärtfrekvensen och andningsfrekvensen stiger, äldre personer känner sig ofta psykiskt oroliga och många utvecklar buksmärta, kräkningar eller diarrér. Sepsis kan snabbt utvecklas till chock vilket leder till att personen blir blek, svettig och blek. Personen utvecklar även symtom lokalt där infektionen uppstod från första början.

Vanliga symtom vid sepsis 

 • Feber och frossa
 • Andningsvårigheter
 • Förvirring
 • Diarré, kräkningar, buksmärtor
 • Värk i rygg, muskler och leder
 • Kallsvettig och blek
 • Rödblåa märken på huden

Sepsis kan vara svår att upptäcka. Det finns massor av möjliga symptom. Oroa dig inte om du inte är säker på om det är sepsis.

Undersökning

Vid misstanke om sepsis behöver läkaren kontrollera vart infektionskällan är. Därefter behöver man kontrollera puls, blodtryck och syresättning i blodet. Sjukvården kommer att kontrollera blodprover där man mäter vita blodkroppar (snabbsänka eller CRP), urinprover och vävnadsprover från eventuella sår.

Blodprover

 • Blododling
 • Urin- och sårodling
 • Njurprover (el-status, kreatinin)
 • Blodstatus (Hb, LPK, TPK, diff, laktat)
 • Koagulationsprover (APTT, PK)
 • Blodsocker (p-glukos)
 • Blodgas (arteriell blodgas)

Behandling

Sepsis behöver upptäckas och behandlas snabbt. I första hand ges antibiotika direkt i blodet. Det flesta som får antibiotika tidigt blir bättre. De som drabbas av sepsis behöver oftast vård i ett par veckor och i vissa fall krävs intensivvård. I alla fall ges en hel del vätska in i blodbanan och adrenalin för att kontrollera blodtrycket.

Skriv ett svar

Your email address will not be published.

Senaste av Blog

Don't Miss

Allt om Flygvärdinnesjukan (perioral dermatit) – Symptom, behandling och förebyggande åtgärder.

Flygvärdinnesjukan (perioral dermatit) är en vanlig hudåkomma som kan misstas